Show simple item record

dc.contributor.advisorVähäsantanen, Katja
dc.contributor.authorMäyrä-Takkunen, Tuija
dc.date.accessioned2021-09-06T06:13:21Z
dc.date.available2021-09-06T06:13:21Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/77671
dc.description.abstractTutkimuksen tavoitteena oli selvittää henkilöstöjohtajien kokemuksia uravalmennuksen tavoitteenasettamisesta, käytännön toteuttamisesta ja tuloksista. Uravalmennuksella viitataan valmentajan ja valmennettavan väliseen dialogiin, jossa uravalmentaja toimii yksilön apuna uraan liittyvien päätösten tekemisessä ja toimeenpanemisessa tilanteessa, jossa pyritään löytämään valmennettavaa tyydyttävä ratkaisu uraan tai työelämän muutostilanteeseen liittyen. Tutkimuksessa hyödynnettiin lähestymistapana fenomenologis-hermeneuttista tapaustutkimusta ja aineistona olivat teemahaastattelut. Tutkimukseen osallistui seitsemän osakeyhtiöiden henkilöstöjohtajaa eri teollisuuden aloilta keväällä 2021. Tutkimuksessa sovellettiin aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. Tulosten mukaan uravalmennuksen tavoitteenasetantaan osallistuvat työntekijä ja esimies, yritysjohdon vaikuttaessa taustalla resursoinnin osalta. Tavoitteet, jotka kattavat erityisesti organisaation ja yksilön yhteisiin mutta myös erillisiin etuihin liittyviä asioita, koskevat eritasoisina yleensä kaikkia organisaation työntekijöille. Valmennukset toteutetaan usein organisaation ulkopuolisten palveluntarjoajien toimesta ja niissä pohditaan erityisesti uravaihtoehtoja organisaation sisällä. Menetelmänä toimivat koulutukset, työssä oppiminen sekä tavoitteellinen valmentautuminen. Optimaalisena tuloksena pidetään organisaation kilpailukyvyn kasvua. Tutkimus osoitti, että uravalmennuksen kannalta olennaista on organisaation ja työntekijän yhteinen tarve valmennukselle, valmennettavan osallistumismotivaatio, valmennusorganisaation valinta sekä esimiehen rooli uravalmennuksen mahdollistajana. Tutkimus tuotti uutta tietoa organisaationäkökulman vahvasta läsnäolosta uravalmennusten tavoitteiden, sisältöjen, menetelmien ja tulosten osalta. Tuloksellisuutta kuvaavien mittareiden kehittäminen sekä eettisten näkökulmien huomioiminen olisi jatkossa tärkeää. Tutkimustulokset kannustavat uravalmennuksen huomioimiseen jo henkilöstöstrategian ja -budjetin laatimisvaiheessa. Yhteiskunnallisella tasolla uravalmennuksella on merkitystä työkyvyn ylläpitämisen kautta jopa työllisyysasteeseen.fi
dc.format.extent95
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otheruravalmennus
dc.subject.otheruravalmentaja
dc.titleHenkilöstöjohtajien kokemuksia uravalmennuksesta teollisissa organisaatioissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202109064791
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineAikuiskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineAdult Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi102
dc.subject.ysouraohjaus
dc.subject.ysoorganisaatiot
dc.subject.ysoesimiestyö
dc.subject.ysotyöura
dc.subject.ysourasuunnittelu
dc.subject.ysourakehitys
dc.subject.ysotyöelämä
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record