Show simple item record

dc.contributor.advisorKeskinen, Mikko
dc.contributor.authorPaunonen, Reetta
dc.date.accessioned2021-09-03T05:09:17Z
dc.date.available2021-09-03T05:09:17Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/77658
dc.description.abstractTutkielma käsittelee päähenkilön kirjoittajaidentiteettiä Elena Ferranten Napoli-sarjassa. Tutkielma tarkastelee myös muuta aineistossa ilmenevää kirjoittajuutta ja tämän vaikutusta päähenkilön kirjoittajaidentiteettiin. Lisäksi tutkielma nostaa tarkasteluun kirjoittajan tunteet osana kirjoittajaidentiteetin rakentumista. Tavoitteena on tutkia kirjoittajaidentiteettiä monipuolisena ilmiönä ja monipuolistaa kirjoittajaidentiteettiin liittyviä näkemyksiä. Tutkielma osallistuu kirjallisuustieteelliseen keskusteluun, jossa tunteet on nostettu tutkimuksen kohteeksi. Tutkielma katsoo, että kirjallista henkilöhahmoa tutkimalla voi saada kiinnostavaa tietoa kirjoittajaidentiteetistä yleensä. Tutkielman teoreettinen viitekehys kytkeytyy kirjoittamisen teoriaan ja affektiteoriaan. Aineiston analyysin työkaluna hyödynnetään tulkintoja kirjoittajaidentiteetin, häpeän ja julman optimismin käsitteistä. Tutkimusaineistona ovat Elena Ferranten Napoli-sarjan kaksi ensimmäistä osaa, Loistava ystäväni (suom. 2016) ja Uuden nimen tarina (suom. 2017). Tutkimusmetodina on käsitteiden varassa tapahtuva tarkka lukeminen. Tulokset osoittavat, että päähenkilön kirjoittajaidentiteetti vastaa sitä kirjoittajaidentiteetin käsitettä, jossa kirjoittajan sisäisen minän eri puolet käyvät vuoropuhelua sekä keskenään että ympäristön kanssa. Aineistossa kirjoittajaidentiteetti on jatkuvaa kirjoittajanäänen etsintää. Kirjoittamisen motiivit ja mallit ovat osa kirjoittajaidentiteettiä ja varsin pysyviä. Kirjoittaja poimii motiiveja ja malleja osaksi kirjoittajaidentiteettiään, kuten muita identiteetin alueita. Kirjoittajaidentiteetin käsitteellä on siten yhteys identiteetin käsitteeseen yleensä. Tulosten mukaan kaikki kirjoittaminen on identiteetin rakennustyötä, ja kirjoittajaidentiteetti ulottuu kirjoittamisen prosessiin. Kirjoittaminen on oman identiteetin työstämistä myös silloin, kun jäljitellään toista tai kirjoitetaan toisesta. Kirjoittajuus näyttäytyy aineistossa jaettua. Lisäksi muut kirjoittajat aineistossa ilmentävät kirjoittajaidentiteettiä sosiaalisena rakennelmana. Kirjoittaminen on usein esitettyä monimuotoisempi ilmiö. Kirjoittamiseen liittyy monenlaisia tunteita, ja tunteet ovat keskeisiä kirjoittajaidentiteetin pohdinnan ja konkreettisen kirjoittamisen prosessin käynnistäjiä. Tunteet tuottavat kirjoittajuutta. Häpeä on kirjoittajan yhteisöissä ja yhteiskunnan rakenteissa tuotettu tunne. Julma optimismi on pyrkimistä kohti kirjoittajuutta ja samalla kirjoittajuuden este. Julma optimismi avaa logiikan, jonka vuoksi päähenkilö kytkee kirjoittajuutensa suhteessa toisiin.fi
dc.format.extent75
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.titlePäähenkilön kirjoittajaidentiteetti Elena Ferranten Napoli-sarjassa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202109034778
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosMusiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Music, Art and Culture Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineKirjallisuusfi
dc.contributor.oppiaineLiteratureen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi304
dc.subject.ysokirjoittaminen
dc.subject.ysoidentiteetti
dc.subject.ysotunteet
dc.subject.ysoluova kirjoittaminen
dc.subject.ysokirjallisuus
dc.subject.ysokirjallisuudentutkimus
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record