Show simple item record

dc.contributor.advisorKumpulainen, Kaisu
dc.contributor.advisorPyykkönen, Miikka
dc.contributor.authorNieminen, Jaakko
dc.date.accessioned2021-09-03T05:07:17Z
dc.date.available2021-09-03T05:07:17Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/77657
dc.description.abstractTutkielmani tarkastelee ammatillisen uransa alkupuolella olevien eri alojen taiteilijoiden näkemyksiä suomalaisen taidekentän rahoituksesta sekä rakenteiden toimivuudesta. Analysoin tutkielmassa taiteilijoiden identiteetin sekä arvon rakentumista taiteen kentällä sekä osana yhteiskuntaa. Rajaamalla haastateltavat nuoriin taiteilijoihin pyrin kytkemään tarkastelun myös yleisempään keskusteluun nuorten asemasta työmarkkinoilla ja niin sanottuun prekarisaatiosukupolvikuilun käsitteeseen. Tutkielmani aineistona toimii yhdeksän, seitsemää eri taiteen alaa edustavan, taiteilijan teemahaastattelua. Haastatteluita on ohjannut etukäteen laatimani kysymysrunko. Lisäaineistona tutkielmassani toimivat aiheesta tehdyt aikaisemmat tutkimukset sekä taidepoliittiset selvitykset. Analysoin keräämääni aineistoa monimenetelmällisen aineistolähtöisen sisällönanalyysin, fenomenologisen tutkimustavan sekä diskursiivis-dekonstruktiivinen lukutavan avulla. Teorian osalta tutkielmani pohjautuu Pierre Bourdieun kenttäteoriaan sekä ajatukseen pääomista (forms of capital). Lisäksi tutkielmassa käsitellään taiteen kentän toimintaan vaikuttavia käsitteitä: portinvartijuus, taiteilijuus, toimeentulo sekä köyhyys. Koska tutkimuksen kohteena ovat erityisesti nuoret taiteilijat, avaan myös nuoruuden käsitettä. Taiteilijaidentiteetin perustana olevista työn tekemisen muodoista haastateltavat kokevat mielekkäimmäksi vapaana taiteilijana toimimisen. Työnkuvaan toivotaan myös vaihtelua, sillä toisin kuin palkansaajana, apurahalla, freelancerinä ja yrittäjänä toimiminen eivät mahdollista lakisääteistä sosiaaliturvaa tai palkallista lomaa. Tulosten mukaan taiteilijan arvonmuodostus on monimutkainen prosessi, joka syntyy alan sisäisissä diskursseissa, joissa portinvartijoilla on merkittävä rooli opiskelijavalintojen sekä apurahoista ja palkinnoista päättämisen myötä. Haastateltavat käyvät jatkuvaa kamppailua lisätäkseen arvostustaan portinvartijoiden silmissä. Kilpailu apurahoista aiheuttaa väsymystä ja katkeruutta. Riittävän tulotason saamiseksi useat taiteilijat tekevät myös muita kuin taiteenalan töitä. Etenkin kaupalliseksi mielletyt työtehtävät saattavat kuitenkin vaikuttaa negatiivisesti taiteilijan arvoon portinvartijoiden silmissä. Ratkaisuksi tilanteeseen taiteilijat esittävät avoimempaa ja tasa-arvoisempaa apurahasysteemiä sekä perustuloa tai taiteilijapalkkaa. Haastateltavat kokevat, että taiteen kentällä esiintyy rahoituksen rakenteista johtuvaa eriarvoisuutta, mikä uhkaa alan kehitystä. Uralla eteneminen on vaikeaa, mitä nuoret taiteilijat pyrkivät ratkaisemaan verkostojen avulla, sekä etsimällä työlle sisältöä muita kuin taloudellisen pääoman muotoja painottaen.fi
dc.format.extent122
dc.language.isofi
dc.subject.othertaiteen kenttä
dc.subject.otherportinvartija
dc.subject.othernuori taiteilija
dc.titleTaidetta ehdoilla vai ehdotonta taidetta? : nuorten taiteilijoiden näkemyksiä suomalaisen taidekentän rakenteista
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202109034777
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineValtio-oppifi
dc.contributor.oppiainePolitical Scienceen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi208
dc.subject.ysoköyhyys
dc.subject.ysotaide
dc.subject.ysotaiteilijat
dc.subject.ysotoimeentulo
dc.subject.ysotaiteen tukeminen
dc.subject.ysoapurahat
dc.subject.ysotaiteellinen työ
dc.subject.ysoarvot
dc.subject.ysotaiteilijuus
dc.subject.ysososiaalinen pääoma
dc.subject.ysorahoitus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record