Show simple item record

dc.contributor.advisorSevon, Eija
dc.contributor.authorKoitto, Emma
dc.date.accessioned2021-08-24T06:05:18Z
dc.date.available2021-08-24T06:05:18Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/77468
dc.description.abstractTämän tutkielman tarkoituksena oli selvittää vallan ilmenemistä alle 3-vuotiaiden lasten varhaiskasvatusryhmissä sekä eritellä pienten lasten mahdollisuuksia toimijuuteen ja osallisuuteen varhaiskasvatuksen arjessa. Samalla tarkastelun kohteeksi nousivat aikuisten ja lasten välisessä valtasuhteessa lapsille ja aikuisille muodostuvat asemat. Tutkielmassa valta ymmärretään relationaaliseksi ilmiöksi, jossa sukupolvijärjestyksestä ja varhaiskasvatuksen institutionaalisen ja ammatillisen roolin tuottamasta aikuisen valta-asemasta huolimatta lapset osallistuvat aktiivisesti vallasta käytäviin neuvotteluihin. Tutkielma toteutettiin osana Konfliktit ja vallankäyttö lasten ja nuorten lähisuhteissa -tutkimushanketta. Tutkimusaineisto koostui yhteensä 204 neuvotteluepisodista, jotka kerättiin fokusoidun etnografian menetelmiä hyödyntäen kahdesta eri päiväkodista. Aineistonkeruu toteutettiin alle 3-vuotiaiden lasten lapsiryhmissä aikuisten ja lasten välistä vuorovaikutusta havainnoiden. Aineiston temaattisen lukemisen ja tyypittelyn avulla tunnistettiin viisi neuvottelutilannetyyppiä, joissa erot aikuisen toiminnan päämäärissä muodostivat aikuisen ja lapsen asemat erilaisiksi. Tutkielma osoitti aikuisen toiminnan vaikuttavan merkittävästi lapsen asemaan ja toiminnan mahdollisuuksiin varhaiskasvatuksen arjessa. Aikuisen ohjaava ote loi lapselle parhaimmat mahdollisuudet vaikuttaa omaan toimintaansa. Aikuisen hierarkkisen valta-aseman korostuessa lapsen vastustus aikuisen toimintaa kohtaan näytti lisääntyvän ja lapsen toimijuuden ja osallisuuden mahdollisuudet pienenevän. Lapsen empaattinen kohtaaminen ja aloitteiden huomiointi edistivät osallisuuden toteutumista.fi
dc.format.extent84
dc.language.isofi
dc.title"Helmikin osaa istua nätisti" : vallan dynamiikka pienten lasten ja aikuisten välisissä suhteissa varhaiskasvatuksessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202108244631
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineVarhaiskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineEarly Childhood Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi104
dc.subject.ysovallankäyttö
dc.subject.ysovalta
dc.subject.ysovarhaiskasvatus
dc.subject.ysotoimijuus
dc.subject.ysoosallisuus
dc.subject.ysoaikuiset
dc.subject.ysolapset (ikäryhmät)


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record