Show simple item record

dc.contributor.advisorKokkonen, Marja
dc.contributor.authorRasi, Nea
dc.date.accessioned2021-08-17T05:58:05Z
dc.date.available2021-08-17T05:58:05Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/77375
dc.description.abstractTämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli selvittää, miten oppilaiden liikunta-aktiivisuus ja urheiluseuratoimintaan osallistuminen olivat yhteydessä koulukiusatuksi joutumiseen ja koulukiusaajana toimimiseen. Lisäksi selvitin, eroavatko tulokset oppilaan sukupuolen ja luokka-asteen suhteen. Tutkimuksen aineisto oli koottu WHO-Koululaistutkimukseen vuonna 2014 osallistuneiden suomenkielisen perusopetuksen 5., 7. ja 9. luokan oppilaiden kyselyvastauksista (N=5925; tyttöjä 3011, poikia 2914). Kaikki tilastomatemaattiset analyysit (ristiintaulukoinnit sekä binääriset logistiset regressionanalyysit) suoritin käyttämällä IBM SPSS Statistics 26 -ohjelmaa. Tulosten mukaan koulukiusatuksi joutumisen yleisyys vaihteli 18,8–36,3 prosentin ja koulukiusaajana toimimisen 11,7–31,9 prosentin välillä. Sekä koulukiusatuksi joutuminen että koulukiusaajana toimiminen oli yleisempää pojilla kuin tytöillä. Koulukiusatuksi joutumisen kokemuksia esiintyi enemmän 5. luokan oppilailla ja vähemmän 7.- ja 9. luokilla. Koulukiusaajana toimiminen oli puolestaan yleisintä 7. luokalla sekä tyttöjen että poikien joukossa. Liikunta-aktiivisuus oli tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä koulukiusatuksi joutumiseen, mutta ei koulukiusaajana toimimiseen. Yleensä ne oppilaat, jotka liikkuivat vähemmän, kokivat kiusaamista enemmän verrattuna oppilaisiin, jotka liikkuivat useammin. Osaltaan myös liikuntasuositusten mukaisesti, ja niiden yli, liikkuvat kokivat enemmän kiusaamista. Tytöillä ja 9. luokan oppilailla urheiluseuratoiminta oli yhteydessä koulukiusatuksi joutumiseen; he, jotka osallistuivat urheiluseuran toimintaan, kokivat pienemmällä todennäköisyydellä koulukiusaamista. Koulukiusaaminen on yleinen ongelma kouluissa ja siksi sitä on tärkeää tutkia. Tämä pro gradu -tutkielman perusteella näyttäisi koulukiusatuksi joutumisen näkökulmasta siltä, että mahdollisesti ainakin kaikista vähiten liikkuvat oppilaat hyötyvät siitä, että heidän liikunta-aktiivisuutensa lisääntyisi. Samoin myös urheiluseuratoimintaan osallistuminen saattaisi ehkäistä koulukiusatuksi joutumista.fi
dc.description.abstractThe purpose of this master’s thesis was to examine the associations between physical activity, sport club participation and bullying in school. In addition, the purpose was to investigate if the results depended on students’ gender and grades. The data of the study was collected in the Finnish sample of The Health Behavior in School-aged Children study (HBSC) 2014. The sample used in this study included 5925 students (girls n= 3011, boys n= 2914) in three grades: 5, 7 and 9. The associations between physical activity, sport club participation and school bullying were examined with crosstabs and binary logistic regression analysis. IBM SPSS Statistics 26 -software was used for all the statistical analyzes. The results of this study showed that the prevalence of being school bullied ranged from 18,8 to 36,3 and bullying others from 11,7 to 31,9 percent. Boys were both bullied by other students and bullied other students more often than girls. 5th grade students reported a higher prevalence of being bullied compared to 7th and 9th grade students. Bullying others was more common among 7th grade students than 5th and 9th grades. There was a significant association between physical activity and school bullying. Physical activity was connected to being bullied at school but not to bullying others. Commonly, students who were less physically active were bullied more often at school compared to students who were more physically active. On the other hand, some of the analyses showed that also those students who adherence to physical activity recommendations had higher odds to been bullied at school. Sport club participation was associated with school bullying among girls and 9th grade students. Those girls and 9th grades who participated in sport clubs had lower odds to been bullied at school. School bullying is a common problem at schools and therefore it is important to get more information about school bullying. The present findings show that at least students who were least physically active could benefit from increasing physical activity because it might decrease the odds of been bullied at school. Also, sport club participation could prevent school bullying.en
dc.format.extent78
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherliikunta-aktiivisuus
dc.subject.otherurheiluseuratoiminta
dc.subject.otherWHO-Koululaistutkimus
dc.titleLiikunta-aktiivisuuden ja urheiluseuratoimintaan osallistumisen yhteys koulukiusaamiseen 5., 7. ja 9. luokan oppilailla
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202108174538
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysokoulukiusaaminen
dc.subject.ysofyysinen aktiivisuus
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record