Show simple item record

dc.contributor.advisorvon Bonsdorff, Pauline
dc.contributor.advisorVallius, Antti
dc.contributor.authorRäsänen, Maiju
dc.date.accessioned2021-08-13T05:53:08Z
dc.date.available2021-08-13T05:53:08Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/77365
dc.description.abstractTutkielma käsittelee ihmiselle merkityksellisten ympäristösuhteiden muodostumista. Tutkimus on tapaustutkimus työpajanuorten ympäristökokemuksista koronapandemian aiheuttaman poikkeustilan aikana. Tutkimuksen aineisto koostuu kahdeksan nuoren kokemuksista, jotka koottiin kahdessa puolistrukturoidussa teemahaastattelussa Nuorten taidetyöpajalla keväällä 2020. Tutkielma on aineistolähtöinen ja analyysia ohjaa fenomenologinen tutkimusote. Tutkimuksessa havainnoitiin, millaisten merkitysrakenteiden kautta ihmiselle henkilökohtaiset paikkasuhteet ja ympäristökokemukset muodostuvat tärkeiksi. Tutkimuksessa tarkasteltiin nuorten teemahaastatteluissa kuvailemia itselleen tärkeitä paikkoja ja ympäristöjä sekä merkitykselliseksi kertomia ympäristökokemuksia. Lisäksi työssä tutkittiin nuorten kokemuksia lähiympäristön merkityksestä ja ympäristökokemusten muutoksesta koronapandemian aiheuttaman poikkeustilan aikana. Tavoitteena oli löytää ja hahmotella nuorten ympäristökokemusten piirteitä ja elementtejä, joiden kautta kokemus merkityksellistyy. Tutkimuksen tuloksena havaittiin, että nuorten ympäristökokemukset merkityksellistyivät sosiaalisten, toiminnallisten ja esteettisten elementtien kautta. Poikkeustilan ja koronarajoitusten vaikutus näkyi etenkin ahdistavien ympäristökokemusten ja ulkopuolisuuden kokemusten lisääntymisenä. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että nuorten tärkeisiin paikkasuhteisiin liittyvät voimakastunteiset kuulumisen kokemukset ovat sidoksissa yhteisöllisyyden, turvallisuuden ja hyväksytyksi tulemisen kokemuksiin.fi
dc.format.extent70
dc.language.isofi
dc.subject.otherympäristökokemus
dc.subject.otherympäristösuhde
dc.subject.otherkuulumisen kokemus
dc.subject.othertilan haltuunotto
dc.title"Ja siel oli se meijän mesta!" : nuorten kokemuksia merkityksellisistä ympäristöistä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202108134531
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosMusiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Music, Art and Culture Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTaidekasvatusfi
dc.contributor.oppiaineArt Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi311
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysoympäristö
dc.subject.ysokokemukset
dc.subject.ysopoikkeusolot
dc.subject.ysotaidekasvatus
dc.subject.ysotila
dc.subject.ysoelinympäristö
dc.subject.ysofenomenologia


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record