Show simple item record

dc.contributor.advisorHouni, Pia
dc.contributor.authorTressel, Laura
dc.date.accessioned2021-08-11T06:31:19Z
dc.date.available2021-08-11T06:31:19Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/77316
dc.description.abstractKandidaatintyössäni tutkin, minkälainen kirjoittajan työväline pastissi on. Lähtökohta tutkimukselle oli yhtäältä kiinnostukseni pastissien tekemiseen ja toisaalta havaintoni siitä, että pastissi ei yleensä nauti suosiota kirjoitta jien keskuudessa. Pastissi jää myös kirjoittajakoulutuksissa ja kirjoitusoppaissa melko vähälle huomiolle. Tutkimukseni on autoetnografinen tutkimus, jossa pyrin selvittämään, kuinka käytän pastissityöskentelyä omassa kirjoittamisessani. Tutkin pastissin kokemuksellista antia kirjoittajan työvälineenä aidossa kirjoitustilan teessa. Yksilöllistä kirjoitusprosessiani sanoittamalla toivon avartavani näkemystä luovien prosessien kirjavuu desta ja kirjoittamisesta. Pidin työpäiväkirjaa pastissityöskentelystäni kahden ja puolen kuukauden ajan. Työpäiväkirja toimi tutkimusai neistonani ja analysoin sitä temaattisella sisällönanalyysillä. Työpäiväkirjamerkintöjeni esiin nostamien teemo jen kanssa tässä tutkielmassa keskustelee monipuolinen kirjoittamisen tutkimukseen ja kirjallisuustieteeseen liittyvä tutkimustieto. Tutkielmani tulokset kertovat sekä pastissista työvälineenäni että minusta kirjoittajana. Pastissin kirjoittaminen herätti minussa kirjoittajana pääosin myönteisiä tunteita, mutta myös epäilyksiä ja kyllääntymistä. Pastissointi helpotti kirjoittamisen aloittamista ja tekstin tuottamista sekä purki kirjoittamiseen kohdistuvaa luomisen pai netta. Pastissi mahdollisti kielelliset kokeilut ja itselle epätyypillisen ilmaisun löytämisen. Pastissityöskentely ohjasi minua tarkkaan lukemiseen ja tyylin rakentumisen tutkimiseen. Pastissi osoittautui käytössäni joustavaksi kirjoittajan työvälineeksi, jota lähestyin kirjoitushetken tarpeen mukaan joko tiukan menetelmällisesti tai pelkän inspiroitumisen näkökulmasta. Hyödynsin pastissia tiedostamattani hyvin tavoitteellisesti ja etsin pastissoimalla toisten kirjoittajien tyyleistä keinoja oman käsikirjoitukseni äänien löytämiseksi. Tutkimukseni osoittaa, että pastissin tekeminen voi avata kirjoittajalleen paljon monipuolisempia mahdollisuuk sia tekstityöskentelyyn kuin ainoastaan tyylin mekaanisen harjoittelun.fi
dc.format.extent55
dc.language.isofi
dc.subject.otheromaperäisyys
dc.subject.othertyöpäiväkirja
dc.titlePastissi kirjoittajan työvälineenä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202108114482
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosMusiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Music, Art and Culture Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineKirjoittaminenfi
dc.contributor.oppiaineCreative writingen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi3041
dc.subject.ysojäljittely
dc.subject.ysotyylit
dc.subject.ysokirjoittaminen
dc.subject.ysopastissit
dc.subject.ysoluova kirjoittaminen
dc.subject.ysoluovuus
dc.subject.ysogenret
dc.subject.ysokaunokirjallisuus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record