Show simple item record

dc.contributor.advisorMoate, Josephine
dc.contributor.authorNenonen, Mikko
dc.date.accessioned2021-08-02T07:23:16Z
dc.date.available2021-08-02T07:23:16Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/77249
dc.description.abstractTutkimuksen tarkoitus oli tutkia rehtoreiden kokemuksia ja johtamiskäytäntöjä muutosprosessissa ja tarkemmin varhennetun kielenopetuksen opetussuunnitelman perusteiden käyttöönotossa. Opetussuunnitelman muutos tuli voimaan 2020. Aineisto kerättiin kuudelta osallistujalta puolistrukturoituja teemahaastatteluja avulla. Osallistujat olivat kuuden eri peruskoulun rehtoreita kahden eri kaupungin alueelta, pääkaupunkiseudun ulkopuolelta. Aineisto analysoitiin tunnistamalla teemoitellen neljä pääteemaa, jotka sisälsivät monia alateemoja. Neljä pääteemaa olivat 1) rehtori ja johtajuus, 2) kokemukset muutoksesta, 3) osallisuus opetussuunnitelman tekemiseen ja 4) varhennetun kielenopetuksen toteuttaminen. Näiden teemojen kautta tutkittiin rehtoreiden johtamiskäytäntöjä ja kokemuksia. Tulokset osoittavat, että rehtoreiden johtamiskäytänteissä on paljon yhtymäkohtia muutosjohtajuuden periaatteiden kanssa ja että uuden varhennetun kielenopetuksen opetussuunnitelman käyttöönottaminen koettiin kouluilla vaihtelevasti. Löydetyillä johtamiskäytänteiden elementeillä oli yhtymäkohtia myös muihin tutkimuksiin ja kirjallisuuteen muutosjohtajuuden periaatteiden lisäksi. Aineistossa ilmenneellä rehtoreiden johtamiskäytänteiden ja muutosjohtajuuden yhteneväisyyksillä ja positiivissävytteisillä kokemuksilla opetussuunnitelman muutoksista saattaa olla yhteys ja sen suhteen lisätutkimus olisi tarpeellista.fi
dc.description.abstractThe aim of this study was to examine the experiences and leadership practices of principals during a process of change and more closely in the enactment of the core curriculum for early foreign language learning. The curriculum changes came into effect in the beginning of 2020. The data was collected through semi-structured interviews of six participants. The participants were principals of six different primary schools in two cities outside the capital area. The data was analyzed using thematic analysis by identifying four main themes that consisted of multiple sub themes. The four main themes were 1) principal and leadership, 2) experiences of change, 3) participation in the curriculum reformation and 4) actualization of early foreign language learning. Through these themes the leadership practices and experiences of the principals were examined. The findings suggest that the leadership practice of principals have a lot in common with principles of transformational leadership and that the enactment of the new curriculum for early foreign language learning was experienced differently in schools. The elements of leadership practice found connected to other research and literature in addition to the transformational leadership. The resemblance between transformational leadership and leadership practice of principals evident in the data and the overall more positive experiences with the curriculum changes might have a connection and suggests for further research.en
dc.format.extent89
dc.language.isoen
dc.subject.othertransformational leadership
dc.subject.otherearly foreign language learning
dc.subject.otherFinnish education
dc.titleThe role of principal in process of change : leading the enactment of core curriculum for early foreign language learning
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202108024417
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoopetussuunnitelmat
dc.subject.ysoopetussuunnitelmat
dc.subject.ysojohtaminen
dc.subject.ysorehtorit
dc.subject.ysojohtajuus
dc.subject.ysocurricula
dc.subject.ysocurricula
dc.subject.ysoleadership (activity)
dc.subject.ysoheadmasters
dc.subject.ysoleadership (properties)


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record