Show simple item record

dc.contributor.advisorSuni, Minna
dc.contributor.advisorHonko, Mari
dc.contributor.authorHaimilahti, Eeva
dc.date.accessioned2021-06-30T10:02:29Z
dc.date.available2021-06-30T10:02:29Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76915
dc.description.abstractTutkimukseni on poikkileikkaava kokonaistutkimus suomi toisena kielenä (S2) -oppimäärää opiskelevien lukiolaisten menestymisestä ylioppilastutkinnossa. Tutkimuskysymykseni ovat, onko äidinkielen ja kirjallisuuden arvosanalla yhteyttä opiskelijan muihin arvosanoihin, mitä reaaliaineita S2-kokelaat valitsevat, onko S2- ja S1-kokelaiden arvosanajakaumissa eroa sekä kuinka lukioissa koetaan S2-opiskelijoiden tukitoimien riittävän ja millaisia tukitoimia ehdotetaan. Keskeisiä käsitteitä ovat toisen kielen oppiminen, arviointi, monikielisyys ja oppimisympäristö. Tilastoaineistonani ovat YTL:n arvo-sanatilastot syksystä 2014 syksyyn 2017. Tarkastelin arvosanojen yhteyttä korrelaatioanalyysin keinoin ja arvosanajakaumien eroa khiin neliö -testin avulla. Aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla tarkastelin avoimia vastauksia kyselyyn, jonka lähetin vuonna 2017 kaikille lukioille, joissa S2-kokelaita on tarkasteluaikavälillä ollut. Analyysin perusteella äidinkielen ja kirjallisuuden arvosanan yhteys muihin arvosanoihin ei ole yhtä vahva S2- kuin S1-kokelailla. S2-kokelailla suurin yhteys on pitkän matematiikan ja reaaliaineiden välillä, mihin vaikuttaa matemaattisten reaaliaineiden suosiminen. S2-kokelaat saavat heikompia arvosanoja kuin S1-kokelaat matematiikassa, reaaliaineissa ja vieraissa kielissä. Äidinkielessä ja kirjalli-suudessa S2-kokelaat saavat oppimääränsä kokeesta parempia arvosanoja kuin S1-kokelaat oman op-pimääränsä kokeesta. Silti heidän arvosanansa jäävät kauimmas tilastollisesta odotusarvosta niissä oppiaineissa, joissa suomen kielen arvosanan vaikutus on suurin, reaaliaineissa ja lyhyessä matematii-kassa. Lähemmäs odotuksia he pääsevät vieraissa kielissä ja pitkässä matematiikassa, joissa suomen kielen vaikutus on pienempi. Tutkimustulos herättää kysymyksen, tukevatko S2-oppimäärän sisällöt akateemista kielitaitoa riittävästi muissa oppiaineissa menestymisen kannalta. Kyselyyn vastanneista lähes puolet pitää S2-opiskelijoiden tukitoimia riittävinä. Niiden lukioiden vastaajista, joissa S2-kokelaita on ollut tarkasteluaikana 20 tai enemmän, vain neljännes pitää tukitoimia riittävinä. Vastanneista rehtoreista suurempi osa pitää tukitoimia riittävinä kuin vastanneista opettajista. Ratkaisuehdotuksiksi vastauksissa nousevat monikielisen opiskelijan tapauskohtainen, yksilöllinen tuki johdonmukaisesti opintojen alusta alkaen sekä lisäresurssit suomen kielen opetukseen ja suomen kielen oppimisessa tukemiseen.fi
dc.format.extent143
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.titleMonikielisenä ylioppilaskokeessa : S2-opiskelijoiden menestyminen matematiikan, reaaliaineiden ja vieraiden kielten kokeissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202106304103
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSuomen kielifi
dc.contributor.oppiaineFinnishen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi309
dc.subject.ysoarvosanat
dc.subject.ysotukiopetus
dc.subject.ysoylioppilastutkinto
dc.subject.ysomatematiikka
dc.subject.ysosuomi toisena kielenä
dc.subject.ysolukio
dc.subject.ysomaahanmuuttajat
dc.subject.ysoylioppilaskirjoitukset
dc.subject.ysoreaaliaineet
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record