Show simple item record

dc.contributor.advisorPalomäki, Sanna
dc.contributor.authorPrusti, Tuomas
dc.contributor.authorLepistö, Aslak
dc.date.accessioned2021-06-22T05:43:58Z
dc.date.available2021-06-22T05:43:58Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76768
dc.description.abstractTämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli selvittää kamppailulajien opetuksen yleisyyttä ja siihen vaikuttavia tekijöitä koululiikunnassa yläkoulussa ja toisella asteella. Lisäksi pyrimme selvittämään opettajien mielipiteitä kamppailulajeista ja niiden soveltuvuudesta koululiikuntaan. Tutkimus toteutettiin sähköisen kyselylomakkeen avulla, joka koostui 23 strukturoidusta tai avoimesta kysymyksestä. Kysely jaettiin LIITO Ry:n jäsenille sähköpostilistan kautta syksyllä 2020 ja alkuvuodesta 2021. Kyselyyn vastasi 123 yläkoulun ja toisen asteen liikunnanopettajaa, joista 63 prosenttia oli naisia. Aineisto analysoitiin ristiintaulukoinnin, x2 -testin sekä aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla. Tulosten mukaan 76 prosenttia vastaajista opetti kamppailulajeja osana koululiikuntaa. Kamppailulajien opetus oli yleisintä osana yläkoulun tai lukion pakollisia ja valinnaisia liikuntakursseja. Omana kurssina kamppailulajeja opetettiin vain vähän (4%). Yleisimmin opetettuja lajeja olivat nyrkkeily tai kuntonyrkkeily, paini sekä judo. Taustatekijöistä opettajan kokemus kamppailulajien riittävästä osaamisesta ja tarvittavien tilojen sekä välineiden saatavuus olivat yhteydessä siihen, että kamppailulajeja opetettiin liikuntatunneilla. Opettajista 53 prosenttia koki kamppailulajien sopivan koululiikuntaan sellaisenaan. Loput 47 prosenttia vastasivat niiden sopivan koululiikuntaan sovellettuna. Opettajat perustelivat kamppailulajien sopivuutta koululiikuntaan fyysisen ja sosiaalisen toimintakyvyn kehittymisellä, liikuntatuntien sisältöjen monipuolistamisella sekä mahdollisilla hyödyillä psyykkiseen toimintakykyyn. Opettajien mukaan oppilaiden suhtautuminen kamppailulajeihin oli ollut pääosin positiivista tai neutraalia. Keskeisimmät syyt siihen, ettei kamppailulajeja opetettu olivat opettajien mukaan heikko koettu osaaminen kamppailulajeista (47%), sekä tilojen ja välineiden puute (17%). Myös koronapandemia oli opettajien mukaan vaikuttanut siihen, ettei lähikontaktilajeja opetettu koululiikunnassa. Kamppailulajien opetusta voitaisiin helpottaa lisäkoulutuksella tai sisällyttämällä niitä liikunnanopettajien opintoihin.fi
dc.format.extent58
dc.language.isofi
dc.subject.otherliikunnanopetus
dc.titleKamppailulajien opetus koululiikunnassa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202106223961
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysotoisen asteen koulutus
dc.subject.ysoyläkoulu
dc.subject.ysokoululiikunta
dc.subject.ysokamppailulajit
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysonyrkkeily
dc.subject.ysobudolajit


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record