Show simple item record

dc.contributor.advisorAlho, Sirkka
dc.contributor.authorChavda, Kirsi
dc.date.accessioned2021-06-21T08:59:58Z
dc.date.available2021-06-21T08:59:58Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76741
dc.description.abstractTutkimuksen tehtävänä on selvittää miten köyhyyttä kokeneet, ei-korkeakoulutetut, ruuhkavuosi-ikäiset ihmiset jäsentävät taloudellista toimintakykyisyyttään. Lisäksi peilaan köyhyyttä kokeneiden taloudellisen toimintakykyisyyden jäsennyksiä taloussosiaalityön teoreettisen viitekehyksen jäsennykseen taloudellisesta toimintakykyisyydestä. Vastaan tutkimuskysymyksiin analysoimalla otoksen Anna-Maria Isolan keräämästä Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä: seuranta-aineisto 2012 –aineistosta. Se koostuu köyhyyttä kokeneiden ihmisten kirjoitelmista, joissa he pohtivat tilannettaan köyhyydestä selviytymisen näkökulmasta. Aineisto-otokseen sisältyvät 32—55 –vuotiaiden, ei-korkeakoulutettujen kirjoittajien tekstit, joita on aineistossa 39. Aineiston analyysimenetelminä olen soveltanut teorialähtöistä sisällönanalyysiä, sekä kerronnallisen tutkimuksen juonirakenneanalyysiä. Tutkimuksen tulokset olen esittänyt laatimalla käsitehierarkiat kirjoitelmista identifioimistani taloudellisen toimintakykyisyyden ulottuvuuksista. Lisäksi olen syventänyt tulosten raportointia juonirakenneanalyysin mukaisesti koostetuilla mallitarinoilla. Tutkimukseni tulokset osoittavat köyhyyttä kokeneiden jäsentävän taloudellista toimintakykyisyyttään taloudellisen toimintakyvyn, taloudellisten toimintamahdollisuuksien, sekä yleisinhimillisen toimintakyvyn ulottuvuuksilla. Aineistoon perustuva taloudellisen toimintakykyisyyden jäsennys osoittautui teoreettista jäsennystä monipuolisemmaksi. Taloudellista hyvinvointia näyttävät määrittävän pelivara, ja vapaus tehdä valintoja taloudellisen toimintovalikon puitteissa.fi
dc.format.extent86
dc.language.isofi
dc.subject.othertaloussosiaalityö
dc.subject.othertaloudellinen toimintakykyisyys
dc.titleTaloudellinen toimintakykyisyys köyhyyttä kokeneiden kertomana
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202106213934
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysoköyhyys
dc.subject.ysososiaalityö
dc.subject.ysotoimeentulo
dc.subject.ysotalous
dc.subject.ysotoimintakyky


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record