Show simple item record

dc.contributor.advisorMäkelä, Marileena
dc.contributor.authorAnkkuri, Tero
dc.date.accessioned2021-06-21T07:14:41Z
dc.date.available2021-06-21T07:14:41Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76733
dc.description.abstractIlmastonmuutoksen ollessa yksi aikamme suurimpia uhkia ja haasteita, se ei ole ainoastaan yksittäisten teollisuudenalojen tai maiden vastuulla, vaan on luonteeltaan globaali ongelma ja vaatii kollektiivista toimintaa. Tietotyön määrän huomattava kasvu viime vuosikymmeninä vaatii, että sen ilmastovaikutukset pyritään tunnistamaan. Tämä tutkielma pyrkii vahvistamaan pienten asiantuntijayritysten aiheuttamia ilmastovaikutuksia ja lähestyy tutkimusongelmaa tapausyrityksen kautta, joka on muutaman työntekijän konsulttiyritys. Päästöt lasketaan vuodelle 2020 ottaen huomioon yrityksen toimiston sähkö- ja lämpöenergiankulutuksen, työmatkailun, hankitut tietokoneet sekä datan siirron. Laskenta on toteutettu noudattaen GHG Protocol Corporate Standardia. Tulokset osoittavat, että huolimatta yrityksen käytössä olevan toimiston pienestä koosta, kaukolämmönkulutuksesta aiheutuneet päästöt olivat huomattavat, vaikka suurin osa päästöistä syntyikin kannettavien tietokoneiden hankinnasta. Vuotta 2020 muutti kuitenkin merkittävästi COVID-19-pandemia, ja työmatkoista aiheutuneiden päästöjen rooli oli vähäinen. Päästöt arvioitiin kuitenkin myös normaaleille olosuhteille, eli tilanteelle, jossa koronapandemian vaikutukset pyrittiin jättämään huomiotta, jolloin työmatkailun päästöt nousivat merkittävimmäksi päästölähteeksi. Datan siirrosta aiheutuneet päästöt osoittautuivat tehtyjen olettamuksien valossa vähäpätöisiksi. Tapausyrityksen sekä muiden asiantuntijayritysten päästöjä pystyttäisiin laskemaan hankkimalla tietokoneet käytettyinä ja käyttämään niitä mahdollisimman pitkään. Käyttöiän pidentämistä voidaan edistää hankkimalla malleja, joita on mahdollista korjata ja päivittää tarpeellisen toiminnallisuuden ylläpitämiseksi. Yritys voi myös pyrkiä hyödyntämään toimistotilansa mahdollisimman tehokkaasti ja hyödyntää tarvittaessa esimerkiksi jaettuja tai joustavia tiloja. Mahdollisuuksien mukaan yritys voi myös pyrkiä käyttämään uusiutuvaa sähköä ja kannustaa työntekijöitään käyttämään julkista tai kevyttä liikennettä sekä tekemään enemmän etätöitä.fi
dc.description.abstractBeing among the greatest threats and challenges of our time, climate change is not a battle of individual industries and countries but is an issue of global nature and requires collective action. The notable rise and increase of knowledge work in recent decades require us to better recognise the effect the field poses on climate. This study strives to strengthen the understanding of emissions caused by small expert companies and approaches the research problem through a case company, which is a consultancy of few employees. The study accounts for emissions from year 2020 from the company office’s heat and electricity consumption, commuting, procurement of laptops as well as transmission of data. The calculation is carried out in accordance with the Greenhouse Gas Protocol’s Corporate Standard. Results point out that even though the office the company is using is very small, the emissions from district heat consumption are still of great significance, although emissions from sourced laptops caused the most emissions. Year 2020 was greatly affected by the COVID-19 pandemic and very little commuting took place, but emissions were also assessed for a normal year 2020 scenario, which showed that in a normal year the emissions from commuting would outweigh everything else. Emissions from data transmission pointed out to be negligible. Emissions of an expert company can be mitigated by sourcing laptops used or at least prolonging their lifetime as long as possible. This can be advanced by purchasing models that are possible to repair and upgrade to maintain the necessary functionality. Furthermore, a company can strive for efficiencies in space utilization and try to get by with an office as small as possible and when needed, rely on shared or flexible spaces. If possible, a company can also take efforts to utilize renewable electricity and incen-tivise employees use of public or light transportation and increase the share of remote work.en
dc.format.extent55
dc.language.isoen
dc.titlePienten asiantuntijayritysten ilmastovaikutukset : tapaustutkimus
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202106213927
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineYritysten ympäristöjohtaminenfi
dc.contributor.oppiaineCorporate Environmental Managementen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi20425
dc.subject.ysokulkutavat
dc.subject.ysotietokoneet
dc.subject.ysotoimistot
dc.subject.ysotietotyö
dc.subject.ysoilmastonmuutokset
dc.subject.ysopäästöt
dc.subject.ysokasvihuonekaasut
dc.subject.ysosähköntuotanto
dc.subject.ysostandardit
dc.subject.ysomodes of transport
dc.subject.ysocomputers
dc.subject.ysooffices
dc.subject.ysoknowledge work
dc.subject.ysoclimate changes
dc.subject.ysoemissions
dc.subject.ysogreenhouse gases
dc.subject.ysoproduction of electricity
dc.subject.ysostandards


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record