Show simple item record

dc.contributor.advisorHalttunen, Veikko
dc.contributor.authorVeid, Amanda
dc.date.accessioned2021-06-21T06:48:43Z
dc.date.available2021-06-21T06:48:43Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76725
dc.description.abstractDigitalisoituneessa maailmassa valtavat datamäärät kasvavat jatkuvasti ja massadatan hyödyntäminen on suuri trendi eri yritysten sekä organisaatioiden toiminnassa. Massadatalla on tunnistettu olevan merkittävää potentiaalia myös terveydenhuollon toimialalla, sillä tulevaisuuden terveydenhuolto on potilaskeskeinen ja digitaalisia ratkaisuja hyödyntävä. Tämän kandidaatintutkielman tarkoituksena oli kartoittaa massadatan hyödyntämiseen liittyviä mahdollisuuksia sekä haasteita terveydenhuollossa. Tutkielma toteutettiin kirjallisuuskatsauksena. Tutkimuksessa todettiin, että massadataa hyödyntävillä ratkaisuilla voidaan parantaa hoidon laatua, optimoida terveydenhuollon resursseja sekä saavuttaa kustannussäästöjä. Hoidon laatua parantaviksi ratkaisuiksi tunnistettiin personoidun terveydenhuollon ratkaisut, kuten potilasprofiilit sekä hoitovasteen ennustaminen. Lisäksi massadataa hyödyntävällä omatoimisella ja ennaltaehkäisevällä terveydenhuollolla todettiin potentiaalia terveyden edistämisessä sekä sairauksien ehkäisemisessä. Massadataa hyödyntämällä voidaan saavuttaa kansantaloudellisia säästöjä suorien ja epäsuorien säästömekanismien kautta. Säästömekanismeihin kuuluvat muun muassa hoidon ja tuottavuuden tehostuminen sekä kansantautien vähäisempi esiintyvyys. Massadatalla voidaan myös optimoida terveydenhuollon ajanhallintaa sekä edistää terveystaloustiedettä tieteenalana. Jotta hyötyjä voidaan saavuttaa pitkällä aikavälillä, on keskeistä myös tiedostaa massadatan hyödyntämiseen liittyviä haasteita. Merkittäviksi terveydenhuollon massadatan haasteiksi todettiin tietoturvallisuuden ja yksityisyyden haasteet, datan laatuun liittyvät ongelmat sekä datan keräämiseen ja omistajuuteen liittyvät haasteet. Tietoturvallisuuteen liittyvistä haasteista merkittäviksi tunnistettiin erityisesti henkilötietojen väärinkäyttö, potilasturvallisuuden vaarantuminen, taloudelliset vahingot, kansalaisten luottamuksen heikentyminen sekä negatiiviset ulkoisvaikutukset. Yksityisyyden haasteista merkittävimmiksi tunnistettiin datan epäeettinen väärinkäyttö sekä siitä koituvat mahdolliset seuraamukselliset tai deontologiset haasteet. Lisäksi datan laatuun on tärkeää kiinnittää erityistä huomiota, jotta personoidun terveydenhuollon ratkaisut toimivat tarkoituksenmukaisesti.fi
dc.format.extent46
dc.language.isofi
dc.subject.otherpersonoitu terveydenhuolto
dc.titleMassadata terveydenhuollossa : mahdollisuudet ja haasteet
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202106213919
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysoyksityisyys
dc.subject.ysoterveystaloustiede
dc.subject.ysoterveydenhuolto
dc.subject.ysobig data
dc.subject.ysokyberturvallisuus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record