Show simple item record

dc.contributor.advisorTurtiainen, Kati
dc.contributor.advisorViitasalo, Katri
dc.contributor.authorKärkkäinen, Kati
dc.date.accessioned2021-06-18T07:45:20Z
dc.date.available2021-06-18T07:45:20Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76697
dc.description.abstractTutkimuksen tehtävänä on selvittää, miten turvapaikanhakijoista keskustellaan kulttuurissamme ja mitä heistä esitetään median välityksellä. Tutkimuskysymykset ovat: Miten Helsingin Sanomien toimittajien kirjoittamissa uutisissa on löydettävissä diskursseja turvapaikanhakijoista ja millaisia sosiaalisia representaatioita uutiset tuottavat? Teoreettinen lähestymistapa turvapaikanhakijoista uutisointiin on sosiaaliset representaatiot. Sosiaaliset representaatiot ovat kulttuurissamme vallalla olevia, yhteisesti hyväksyttyjä arjellisia tapoja ja käsityksiä asioista ja ihmisistä. Diskurssianalyysi on tutkielmassa analyysimenetelmä, jonka avulla teen näkyväksi sosiaalisia käytäntöjä ja yritän ymmärtää paremmin toimintaamme kulttuurissamme. Taustateoriana on sosiaalinen konstruktionismi. Tutkimusote on kvalitatiivinen. Näkökulma on induktiivinen, jonka mukaisesti tutkielmassani pyrin tekemään yleistyksiä siitä, miten turvapaikanhakijoista puhutaan laajemmin yhteiskunnassamme. Diskurssianalyysin keinoin selvitän tekstissä ilmeneviä lausumia turvapaikanhakijoista, joista muodostuu kulttuurissamme vallalla olevia diskursseja. Diskurssitutkimuksessa keskeistä on ajatus, että kieli on ihmisten välistä sosiaalista toimintaa, jonka avulla rakennamme todellisuutta. Analyysin taustalla on ranskalainen traditio ja Foucault´n metodi. Aineistona tutkielmassani on 90 Helsingin Sanomien artikkelia, jotka valitsin lehden näköislehdestä. Kriteerinä oli, että uutiset ovat toimittajien kirjoittamia syyskuun 2015 ajalta, ja koskevat turvapaikanhakijoita ja pakolaisia. Tutkielmassani hahmotin uutisoinneista kielellisistä ilmauksista laajempia diskursseja. Paikannettuja diskursseja turvapaikanhakijoista ovat seuraavat: Turvapaikanhakijoiden hallinnallinen diskurssi, kotoutumismahdollisuuksien diskurssi, tilastoinnin ja kaavioiden diskurssi, kantasuomalaisiin kohdistuvien haasteiden diskurssi, erilaisten reagointitapojen diskurssi ja turvapaikanhakijoiden elämäntilanteisiin liittyvä diskurssi. Tulkitsin paikannettuja sosiaalisia representaatioita pakolaisten nykytilaan peilaten. Kulttuurissamme turvapaikanhakijoita ja heidän tilannettaan tehdään ymmärrettäväksi eri tavoin; uutisissa representoituvat hallinta ja politisoituminen, tilastot turvapaikanhakijoista ja määristä, haasteet ja ongelmat, sekä epätoivon ja toivon tunteet liittyen pakolaisten pitkäaikaiseen ja ratkaisemattomaan kriisitilanteeseen.fi
dc.format.extent72
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherpakkomuutto
dc.subject.othersosiaaliset representaatiot
dc.titleTorjumista, toivoa ja yhteistyötä kriisin keskellä : turvapaikanhakijat Helsingin Sanomien uutisoinnin representaatioissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202106183893
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysouutiset
dc.subject.ysoihmisoikeudet
dc.subject.ysodiskurssianalyysi
dc.subject.ysopakolaiset
dc.subject.ysoturvapaikanhakijat
dc.subject.ysorepresentaatio
dc.subject.ysomedia
dc.subject.ysososiaalinen konstruktivismi
dc.subject.ysodiskurssi
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record