Show simple item record

dc.contributor.advisorKasila, Kirsti
dc.contributor.authorMiettinen, Maria
dc.date.accessioned2021-06-18T07:36:17Z
dc.date.available2021-06-18T07:36:17Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76695
dc.description.abstractMielenterveys on ihmisen kokonaisvaltaisen terveyden ja hyvinvoinnin kannalta ehdottoman tärkeää. Nuorten mielenterveyteen liittyvä oireilu on yleistä sekä Suomessa että maailmanlaajuisesti. Mahdollisia mielenterveyteen liittyviä häiriöitä tulee tunnistaa ja puuttua niihin ajoissa. Perheen vuorovaikutus on tärkeä tekijä nuoren kasvun ja kehityksen kannalta. Sukupuoli ja sosioekonominen asema, jota mitataan koetun perheen taloudellisen tilanteen ja koulutusorientaation avulla, huomioidaan tarkastelussa. Näiden on todettu olevan yhteydessä nuorten mielenterveyteen liittyvään oireiluun ja perheen vuorovaikutukseen. Tutkimuksen tavoitteena on nuorten mielenterveyden edistäminen tarkastelemalla perheen vuorovaikutusta ja nuorten mielenterveyteen liittyvää oireilua sekä näiden välistä yhteyttä. Tutkimusaineistona tässä pro gradu -tutkielmassa on WHO-Koululaistutkimuksen osa-aineisto, joka on kerätty Suomessa vuonna 2014 9.-luokkalaisilta eli noin 15-vuotiailta suomenkielisiltä nuorilta (n=1935). Aineiston analysointi toteutettiin IBM SPSS Statistics 26-ohjelmistolla. Menetelminä tilastollisissa analyyseissa käytettiin ristiintaulukointia, khiin neliötestiä sekä binääristä logistista regressioanalyysiä. Aineistoa kuvattiin myös frekvenssijakaumien avulla. Yleisimmät nuorten mielenterveyteen liittyvät oireet olivat uneen pääsemisen vaikeudet, ärtyneisyys tai pahantuulisuus sekä hermostuneisuus. Heikommaksi perheensä vuorovaikutuksen arvioivat nuoret kokivat enemmän mielenterveyteen liittyvää oireilua. Tytöillä oli merkitsevästi enemmän mielenterveyteen liittyvää oireilua kuin pojilla. Tytöillä äidin kanssa puhumisen vaikeammaksi kokevilla, perheen keskustelun huonommaksi arvioivilla, perheen tuen ja avun heikommaksi kokevilla, perheen taloudellisen tilanteen huonoksi kokevilla sekä peruskoulun jälkeen jonnekin muualle kuin lukioon aikovilla oli todennäköisemmin usein toistuvaa viikoittaista mielenterveyteen liittyvää oireilua. Poikia tarkasteltaessa vaikeammaksi isänsä kanssa puhumisen kokevilla, perheen keskustelun huonommaksi arvioivilla, äidin tietoisuuden vähäisemmäksi arvioivilla sekä perheen taloudellisen tilanteen huonoksi kokevilla oli useammin toistuvaa viikoittaista mielenterveyteen liittyvää oireilua. Tämän tutkimuksen tulokset tukevat aiempaa kirjallisuutta aiheesta sekä vahvistavat tutkimustietoa suomalaisten nuorten mielenterveydestä. Perheen vuorovaikutus on yhteydessä nuorten mielenterveyteen liittyviin oireisiin. Jatkossa on tärkeää tutkia aihetta edelleen eri tutkimusmenetelmin sekä vaihtelevin näkökulmin. On tutkittava keinoja, kuinka perheitä voitaisiin entistä tehokkaammin tukea. Vuorovaikutukseltaan toimiva ja mielenterveyttä tukeva kasvuympäristö tulee taata kaikille nuorille.fi
dc.format.extent87
dc.language.isofi
dc.subject.otheroireilu
dc.titleNuorten mielenterveyteen liittyvä oireilu ja perheen vuorovaikutus : WHO-Koululaistutkimuksen tuloksia
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202106183891
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTerveyskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineHealth Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi50411
dc.subject.ysososioekonominen asema
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysomielenterveys
dc.subject.ysoterveys
dc.subject.ysoperheet
dc.subject.ysovuorovaikutus
dc.subject.ysonuoruus
dc.subject.ysoperhesuhteet
dc.subject.ysomielenterveysongelmat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record