Show simple item record

dc.contributor.advisorJokivuori, Pertti
dc.contributor.authorKotta, Sara
dc.date.accessioned2021-06-18T07:14:28Z
dc.date.available2021-06-18T07:14:28Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76687
dc.description.abstractTutkielman tarkoituksena on tarkastella tutkimukseen haastateltujen 63-82-vuotiaiden ryhmäliikkujien suhdetta ja merkityksenantoja koskien liikuntaa, ruumiillisuutta, hyvässä kunnossa olemista ja aktiivisuutta tässä yhteiskunnallisessa kontekstissa. Tutkielmassa tarkastellaan myös haastateltujen suhdetta erityisesti ryhmäliikuntaan ja sen merkitystä osana liikuntarutiineja. Tutkimuksen analyysimenetelmänä on käytetty sisällönanalyysiä. Tutkimuksen aineiston muodostaa Jyväskylässä keväällä 2016 toteutetut neljä ryhmähaastattelua, joihin osallistui yhteensä kahdeksantoista ikääntynyttä ryhmäliikkujaa. Litteroidusta aineistosta on poimittu tämän tutkimuksen teeman kannalta oleellinen sisältö ja se on teemoiteltu kuuteen eri ryhmään. Teoreettisena näkökulmana toimii Michel Foucault’n teoriat sisäistetystä vallasta ja huoli itsestä sekä Erving Goffmanin kasvotyön käsite. Lisäksi osana teoriataustaa hyödynnetään Peter Laslett’in kolmannen iän käsitettä. Teoriataustana toimii myös aiempi tutkimus ikääntymisestä ja liikunnasta. Tutkimuksen tuloksia tarkastellaan sisällönanalyysilla muodostettujen kuuden teeman kautta, jotka muodostavat kolme teemaparia. Nämä teemaparit ovat ikäpuhe ja tehokkuus, motivaatio ja sosiaalisuus sekä muistot ja velvollisuus. Tuloksista voidaan päätellä, että liikuntasuositukset vaikuttavat haastateltavien merkityksenantoihin millaista ikääntyvien fyysisen aktiivisuuden tulisi olla. Liikunnan, hyvän kunnon ja aktiivisuuden merkitysten määrittyminen on sidoksissa elämänvaiheeseen ja ne merkityksellistyvät ensisijaisesti toimintakyvyn ylläpitämisen keinoina ikääntymisen kontekstissa, mutta liikunta ja aktiivisuus myös lisäävät yleisesti koettua hyvinvointia haastatelluilla. Ikääntymisen tuomat muutokset ruumiissa ja normatiiviset ajatukset ikääntyneille sopivasta liikunnasta vaikuttavat liikunnan harrastamisen mahdollisuuksiin. Oman liikunnallisuuden riittävyyttä reflektoitiin suhteessa samassa elämänvaiheessa oleviin. Ryhmäliikunta toimii sekä motivoivana että uhkatekijänä, ja haastatelluille oli tärkeää ikäjakaumaltaan homogeeninen osallistujakunta, sillä itseään hyväkuntoisempien ja nuorempien läsnäolo vaikutti haastattelujen perusteella näyttäytyvän uhkaavana tekijänä. Samassa elämänvaiheessa olevien tapaaminen ryhmäliikunnan merkeissä lisäsi motivaatiota liikuntaan. Myös ohjaajan merkitys on oleellinen, sillä ohjaajan haluttiin suhtautuvan liikkujiin positiivisesti.fi
dc.format.extent76
dc.language.isofi
dc.subject.otherkolmas ikä
dc.subject.otherryhmäliikunta
dc.subject.otherikääntyneiden liikunta
dc.subject.otherhaastatteluaineisto
dc.subject.othersisällönanalyysi
dc.titleEttei liian aikaisin hiipuisi : suhde liikuntaan ja sen merkityksenannot ikääntyvillä ryhmäliikkujilla
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202106183883
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiologiafi
dc.contributor.oppiaineSociologyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi203
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysoikääntyneet
dc.subject.ysoikääntyminen
dc.subject.ysofyysinen aktiivisuus
dc.subject.ysovanhuus
dc.subject.ysomotivaatio
dc.subject.ysovanheneminen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record