Show simple item record

dc.contributor.advisorHaapala, Eero
dc.contributor.advisorNiskanen, Satu
dc.contributor.authorLehtiniemi, Olli
dc.date.accessioned2021-06-16T11:34:53Z
dc.date.available2021-06-16T11:34:53Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76600
dc.description.abstractVäestö ikääntyy ja tämä tuo haasteita sosiaali- ja terveysalan palvelurakenteeseen ja väestön terveydentilaan. Suurin osa ikääntyneistä haluaa asua kotonaan, jonne tulee suunnata myös kuntoutuspalveluita, kuten ja koti- ja arkikuntoutusta. Valtakunnallinen linjaus Suomessa on, että raskaista palveluista tulisi suunnata kohti ennaltaehkäiseviä palveluita. Tämän tutkielman tarkoitus on selvittää, eroaako arkikuntoutusta toteuttavien kuntien ikääntyneet lähtötilanteessa toimintakyvyn ja kivun suhteen verrokkikuntien ikääntyneistä. Tällaista kuntoutukseen valikoitumista ja varhaisen tunnistamisen asetelmaa ja sen merkitystä ei ole aiemmin tutkittu ikääntyneillä Suomessa. Tutkielman aineisto on saatu tekeillä olevasta Satu Niskasen väitöskirjasta: Ikääntyneiden arkikuntoutuksen vaikuttavuus kotihoidossa. Tutkimuksen kohderyhmänä ovat kotona asuvat yli 65- vuotiaat ikääntyneet, jotka ovat kotihoidossa tai joilla on riski siirtyä ympärivuorokautisen hoidon tai kotihoidon asiakkaaksi toimintakyvyn alenemisen vuoksi. Tärkeimpänä poissulkukriteerinä olivat ikääntyneet, joiden kognitiivinen toimintakyky oli kohtalaisesti tai vakavasti alentunut. Arkikuntoutusaineisto on saatu yhdeksästä kunnasta Keski-Suomesta ja verrokkiaineisto on saatu yhdestä kunnasta Länsi-Suomesta. Arkikuntoutuskuntien arkikuntoutukseen valikoituneita ikääntyneitä (N=90) verrattiin toimintakyvyn sekä kivun suhteen verrokkikuntien kotikuntoutukseen valikoituneita ikääntyneitä (N=28). Muuttujina olivat RAI- arvioinnista saadut ADL ja IADL – toiminnot sekä kipu. Tämän lisäksi tutkittiin, muovaako kognitio (CPS) ja masennus (DRS) näitä yhteyksiä. Tilastollisessa analyysissä käytettiin t-testiä sekä yhdysvaikutusta tutkittiin kovarianssianalyysillä (ANCOVA). Tuloksissa havaittiin, että arkikuntoutusryhmällä oli tilastollisesti merkitsevästi parempi toimintakyky päämuuttajassa IADL- toimintojen (p=0.001) suhteen verrattuna verrokki ryhmään. ADL- toiminnoissa oli myös keskiarvollista eroa (MD 1.2), mutta ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä (p=0.259). Kivun suhteen ryhmän eivät eronneet toisistaan (p=0.98). Kun analyysissä otetiin huomioon kovariantit CPS ja DRS, niin huomattiin CPS:n heikentävän yhteyttä IADL- toiminnoissa (p=0.066) ja ADLtoiminnoissa (P=0.357). T-testin mukaan kognitio oli arkikuntoutustyhmässä tilastollisesti merkitsevästi parempi (p=0.001). DRS ei vaikuttanut ryhmien välisiin eroihin ADL- tai IADL- toiminnoissa Tulosten perusteella arkikuntoutuskunnissa kuntoutukseen valikoituu toimintakyvyltään keskiarvollisesti hieman parempikuntoisia ikääntyneitä. Ryhmien välinen ero todellista toimintakykyä tarkastellessa oli melko pieni. Ainoastaan kognition osalta tulos oli tilastollisesti ja kliinisesti merkitsevä. Tulos voi olla merkityksellinen, koska tutkimusten mukaan ikääntyneiden kuntoutus on sitä vaikuttavampaa, mitä aiemmin se aloitetaan. Tarvitaan kuitenkin lisätutkimusta suuremmalla otoskoolla ja kuntaotannalla sekä mikä merkitys arkikuntoutuksella todellisuudessa on kuntoutukseen valikoitumisprosessissa.fi
dc.format.extent56
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherpalvelutarpeen arviointi
dc.subject.othervarhainen tunnistaminen
dc.titleIkääntyneiden varhaisen kuntoutustarpeen tunnistaminen : kahden ryhmän vertailu
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202106163799
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLiikuntalääketiedefi
dc.contributor.oppiaineSport Medicineen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi5042
dc.subject.ysoikääntyneet
dc.subject.ysokuntoutus
dc.subject.ysoarviointi
dc.subject.ysotoimintakyky
dc.subject.ysokotikuntoutus
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record