Show simple item record

dc.contributor.advisorEskelä-Haapanen, Sirpa
dc.contributor.advisorMuhonen, Heli
dc.contributor.authorHannula, Karoliina
dc.contributor.authorVehmer, Artturi
dc.date.accessioned2021-06-14T05:27:25Z
dc.date.available2021-06-14T05:27:25Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76478
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa tarkastelimme suomalaisten kasvatusalan asiantuntijoiden näkemyksiä oman alan kansainvälisestä vapaaehtoistyöstä Afrikassa. Tarkastelimme ilmiötä maailmankansalaisuuden, globaalikasvatuksen sekä vapaaehtoisuuden ja siihen liitettävien motiivien kautta. Tutkimuksen tarkoituksena on tuoda tietoa kansainvälisellä kentällä tapahtuneesta opetustoiminnasta globaalikasvatuksen näkökulmasta ja tarjota käytännön ratkaisuja kasvatusalan globaalikasvatuksen koulutuksen sekä opettajankoulutuksen kehittämiseen. Tutkimuksemme edustaa metodisesti laadullista lähestymistapaa. Aineisto kerättiin seitsemällä avoimella haastattelulla vuonna 2019. Haastateltavat olivat suomalaisia joko kasvatusalan opiskelijoita tai valmistuneita asiantuntijoita. Aineisto analysoitiin ongelmalähtöisellä sisällönanalyysillä. Tutkimuksen keskeiset tulokset voitiin jakaa vapaaehtoistyön haasteisiin ja motiiveihin. Haasteiden suuri määrä ja saturaatio viittasivat Afrikassa tapahtuvan kasvatusalan kansainvälisen vapaaehtoistyön olevan paikallista kouluyhteisöä heikosti kehittävää toimintaa. Kokonaisuudessaan vapaaehtoisten motiivit olivat luonteeltaan vastavuoroisen altruismin mukaisia. Vapaaehtoisten motiivit muuttuivat jakson aikana kohdattujen haasteiden johdosta alun altruistisista motiiveista vapaaehtoisia itseään hyödyttäviin motiiveihin. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että globaaleihin tietoverkkoihin tottuneelle sukupolvelle voisi olla hedelmällistä sisällyttää kriittisen globaalikasvatuksen käsittely osaksi opettajan opintoja, sillä tutkimuksen tulosten perusteella voitiin todeta vapaaehtoisilla kasvatusalan asiantuntijoilla ilmenneen luontaista taipumusta kriittisen globaalikasvatuksen mukaiseen ajatteluun.fi
dc.format.extent89
dc.language.isofi
dc.titleKasvatusalan asiantuntijoiden käsityksiä oman alan vapaaehtoistyöstä Afrikassa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202106143683
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysomotiivit (vaikuttimet)
dc.subject.ysovapaaehtoistyö
dc.subject.ysoopettajankoulutus
dc.subject.ysoglobaalikasvatus
dc.subject.ysomaailmankansalaisuus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record