Show simple item record

dc.contributor.advisorCollin, Kaija
dc.contributor.authorSaari, Linnea
dc.date.accessioned2021-06-11T09:11:03Z
dc.date.available2021-06-11T09:11:03Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76439
dc.description.abstractTyöelämä on murroksessa yhteiskunnan muuttuessa yhä enemmän tietovetoisemmaksi. Työelämässä vaadittava osaaminen vaatii työsidonnaisen osaamisen lisäksi enenevissä määrin henkisiä sekä siirrettäviä taitoja. Jatkuva oppiminen pyrkii vastaamaan tähän muutostarpeeseen. Jotta muutosta voi tapahtua, täytyy jatkuva oppimisen eetos olla hyväksytty. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa poliisin asenteita jatku-vaa oppimista kohtaan. Jatkuvaa oppimista tarkastellaan kolmen ulottuvuuden (ekonominen, henkilökohtainen ja demokraattinen) kautta ja asenteita hyväksynnän rakentumisen kautta TAM-mallin mukaisesti, jossa koettu helppokäyttöisyys ja hyödyllisyys vaikuttavat koettuun hyväksyntään. Tarkoituksena on selvittää, kuinka helppokäyttöisiä ja hyödyllisiä jatkuvan oppimisen ulottuvuudet ovat poliisin työn kontekstissa. Laadullinen aineisto (n=7) kerättiin puolistrukturoiduilla teemahaastatteluilla poliisiorganisaation eräässä toiminnossa. Aineisto on kerätty osana Jyväskylän yliopiston JoKo- hanketta. Aineisto analysoitiin teoriaohjaavan sisällönanalyysin avulla. Tulosten mukaan ekonominen ja henkilökohtainen ulottuvuus koettiin sekä helppokäyttöisiksi että hyödyllisiksi, mutta demokraattinen demokraattisen ulottuvuuteen liittyen erityisen haasteellisena poliisit kokivat hierarkian. Tulosten pohjalta voidaan päätellä, että poliisit suh-tautuvat jatkuvaan oppimiseen hyväksyvästi ja tulevat hyödyntämään sitä omassa työssään. Jatkossa on tarpeen kartoittaa asenteita poliisissa laajemmin ja pohtia työn murroksen vaikutusta poliisiorganisaation hierarkia- ja johtamistyyleihin.fi
dc.format.extent86
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherhyväksyntä
dc.subject.otherhelppokäyttöisyys
dc.titlePoliisien asenteet jatkuvaa oppimista kohtaan työn kontekstissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202106113646
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineAikuiskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineAdult Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi102
dc.subject.ysopoliisit (ammatit)
dc.subject.ysoelinikäinen oppiminen
dc.subject.ysopoliisi (organisaatiot)
dc.subject.ysohyödyllisyys
dc.subject.ysoasenteet
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record