Show simple item record

dc.contributor.authorLaitinen, Katri
dc.date.accessioned2021-06-11T09:01:54Z
dc.date.available2021-06-11T09:01:54Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76436
dc.description.abstractPro gradu -tutkielmassa selvitettiin, millaisia diskursseja varhaiskasvatuksen työntekijät rakentavat työhyvinvoinnistaan koronapandemian aikana. Varhaiskasvattajien työhyvinvointia on tutkittu diskurssianalyyttisesti toistaiseksi vähän Suomessa ja kansainvälisesti. Tavoitteena oli tuottaa uutta ja ajankohtaista tietoa sekä lisätä ymmärrystä työhyvinvoinnista tuomalla varhaiskasvattajien oma ääni kuuluviin. Tutkimuksen aineisto koostui kahdeksan koronapandemian aikana päiväkodissa työskentelevän varhaiskasvattajan teemahaastattelusta. Laadullinen haastatteluaineisto analysoitiin diskurssianalyysillä, joka nojautuu sosiaaliseen konstruktionismiin. Tutkimuksen aineistosta tunnistettiin neljä diskurssia: sopeutumis-, muutos-, yhteisöllisyys- ja lapsidiskurssi. Diskursseissa muodostui viisi puhujapositiota: hyväksyjä, tasapainoilija, ohjeita noudattava, yhteisöllisyyttä kaipaava ja huolehtija. Tulokset osoittivat, että koronapandemian merkitys näyttäytyi eri tavalla eri diskursseista tarkasteltuna. Sopeutumisdiskurssi kuvasti sopeutumista koronatilanteeseen, mutta samalla oli tulkittavissa pelkoa ja riskiä. Näiden ei koettu merkittävästi heikentävän työhyvinvointia, koska omalla toiminnalla pystyi vaikuttamaan turvallisuuteen. Muutosdiskurssissa koettiin kuormituksen lisääntyneen verrattuna aikaan ennen koronaa, koska toimintaan tehtävät muutokset aiheuttivat lisätyötä ja ohjeita oli noudatettava tarkasti. Yhteisöllisyysdiskurssissa koko talon yhteisöllisyyden koettiin heikentyneen, mutta oman tiimin vahvistuneen. Vaikka tilanne koettiin harmilliseksi, ei sen koettu heikentävän työhyvinvointia. Lapsidiskurssissa tilannetta lähestyttiin lapsen parhaalla, jolla omaa toimintaa perusteltiin. Lisäksi omaa työhyvinvointia lähestyttiin lasten turvallisuuden ja hyvinvoinnin kautta. Tuloksia tarkastellessa on huomioitava, että haastattelut kerättiin tammi-helmikuussa 2021, jolloin tartunnat olivat suhteellisen alhaisia.fi
dc.format.extent63
dc.language.isofi
dc.subject.otherdiskurssianalyysi
dc.titleVarhaiskasvatuksen työntekijöiden diskursseja työhyvinvoinnista koronapandemian aikana
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202106113643
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineKasvatustiedefi
dc.contributor.oppiaineEducationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi102
dc.subject.ysodiskurssianalyysi
dc.subject.ysotyöhyvinvointi
dc.subject.ysovarhaiskasvatus
dc.subject.ysoCOVID-19


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record