Show simple item record

dc.contributor.advisorMoilanen, Panu
dc.contributor.advisorRiekkinen, Janne
dc.contributor.authorJärvinen, Toni
dc.date.accessioned2021-06-09T09:23:10Z
dc.date.available2021-06-09T09:23:10Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76390
dc.description.abstractErilaiset puettavat teknologiat ovat yleistyneet vauhdilla kuluttajien keskuudessa. Mittaamalla ja seuraamalla esimerkiksi käyttäjien fyysistä aktiivisuutta, unta sekä päivittäistä kuormaa puettavat hyvinvointiteknologiat pyrkivät tarjoamaan käyttäjilleen arvokasta tietoa hyvinvoinnin ja terveyden tueksi. Puettavien hyvinvointiteknologioiden haasteena on kuitenkin käyttäjien motivoiminen pitkäaikaiseen käyttöön. Useat käyttäjät keskeyttävät puettavien teknologioiden käytön lyhyessä ajassa käytön aloittamisen jälkeen, mikä vaikuttaa negatiivisesti mahdollisuuteen saavuttaa hyvinvointiin liittyviä hyötyjä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, mitkä tekijät vaikuttavat hyvinvointiin ja terveyteen keskittyvän puettavan hyvinvointiteknologian käytön jatkamiseen. Puettavien teknologioiden käytön jatkamiseen keskittyneen aikaisemman tutkimuksen määrä on melko vähäistä ja aikaisemmat tutkimukset ovat keskittyneet suurelta osin älykellojen ja aktiivisuusrannekkeiden käytön jatkamiseen. Tämän tutkimuksen kohteena on puettava hyvinvointiteknologia Firstbeat Life, joka on suunnattu ensisijaisesti työhyvinvoinnin tukena käytettäväksi laitteeksi. Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä käyttäen. Tutkimuksen aineisto kerättiin kyselytutkimuksen avulla, johon vastasi Firstbeat Life puettavan hyvinvointiteknologian käyttäjiä (n = 117). Aineisto analysoitiin rakenneyhtälömallin avulla, ja tavoitteena oli löytää tutkimusmallin mukaisia faktorien välisiä tilastollisesti merkitseviä kausaalisuhteita. Tutkimusmalli koostui seitsemästä faktorista, jotka valittiin aikaisemman puettavien hyvinvointiteknologioiden käytön jatkamiseen keskittyneen tutkimuskirjallisuuden pohjalta. Malliin valitut faktorit olivat odotusten vahvistuminen, koettu hyödyllisyys, tyytyväisyys, minäpystyvyys, tavat, koettu nautinto sekä koettu estetiikka. Tämän tutkimuksen tulosten mukaan puettavan hyvinvointiteknologian käytön jatkamiseen vaikuttaa positiivisesti käyttäjien kokema hyödyllisyys, käyttäjien teknologiaa kohtaan kohdistamien odotusten vahvistuminen sekä käyttöön liittyvien tapojen muodostuminen. Tyytyväisyydellä, koetulla estetiikalla, koetulla nautinnolla tai minäpystyvyydellä ei todettu tässä tutkimuksessa olevan tilastollisesti merkitsevää vaikutusta puettavan hyvinvointiteknologian käytön jatkamiseen. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää puettavien hyvinvointiteknologioiden kehitystyössä sekä tulevien puettaviin hyvinvointiteknologioihin keskittyvien tutkimusten pohjana.fi
dc.description.abstractVarious wearable technologies have become widespread among consumers. By measuring and monitoring users' physical activity, sleep, and daily load, wearable wellness technologies aim to provide information for the users that supports their well-being and health. However, the challenge for wearable wellness technologies is to motivate users for long-term use. Many users discontinue the use of wearable technologies within a short period after the commencement of use, which harms the achievement of the well-being benefits to users. The purpose of this study was to determine which factors contribute to the continued use of wearable wellness technology focused on well-being and health. There has been little focus in previous research on continuing use of wearable technologies and the research has mainly focused on smartwatches and activity bracelets. The subject of this study is the wearable wellness technology Firstbeat Life, which is primarily aimed at being a device used to support well-being at work. The study was conducted using quantitative research methods. The data of the study were collected by using a survey, which was answered by the users of the Firstbeat Life wearable wellness technology (n = 117). The data were analyzed by using a structural equation model, the aim of which was to find statistically significant causal relationships between factors according to the research model. The research model consisted of seven factors based on the previous studies that had an impact on the continued use of wearable wellness technology. The factors selected for the model were confirmation of expectations, perceived usefulness, satisfaction, self-efficacy, habits, perceived enjoyment, and perceived aesthetics. According to the research results, the continued use of wearable wellness technology is positively influenced by the perceived usefulness by users, the confirmation of their expectations, and the formation of habits related to the use. However, satisfaction, perceived aesthetics, perceived enjoyment, or self-efficacy were not found to have a statistically significant effect on the continued use of wearable wellness technology. The results of the research can be utilized in the development of wearable well-being technologies, as well as a basis for future research on wearable wellness technologies.en
dc.format.extent74
dc.language.isofi
dc.subject.otherkäytön jatkaminen
dc.subject.otherECM-malli
dc.titlePuettavan hyvinvointiteknologian käytön jatkamiseen vaikuttavat tekijät
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202106093602
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysorakenneyhtälömallit
dc.subject.ysoälyvaatteet
dc.subject.ysohyvinvointiteknologia
dc.subject.ysokäyttö


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record