Show simple item record

dc.contributor.advisorCollin, Kaija
dc.contributor.authorHalme, Ida
dc.date.accessioned2021-06-07T06:47:15Z
dc.date.available2021-06-07T06:47:15Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76284
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tavoitteena oli lisätä ymmärrystä työssä oppimisesta etätyössä. Tavoitteen saavuttamiseksi tutkimuksessa tarkasteltiin työssä oppimisen tapoja etätyössä sekä sitä, minkälaisia rajoittavia tai tukevia tekijöitä etätyö asettaa työssä oppimiselle. Tutkimusaihe on ajankohtainen maailmalla vallitsevan koronaviruspandemian vuoksi, jonka myötä myös Suomessa on ollut voimassa laaja etätyösuositus keväästä 2020 lähtien. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena ja aineistonkeruumenetelmäksi valikoitui puolistrukturoitu teemahaastattelu. Aineisto kerättiin joulukuun 2020 aikana haastattelemalla kahdeksaa Jyväskylän avoimen yliopiston opetus-, tutkimus- ja muuhun henkilöstöön kuuluvaa työntekijää. Aineiston analysointiin käytettiin aineistolähtöistä sisällönanalyysia. Tulosten mukaan etätyössä opitaan yhteisten keskustelujen, kysymisen, muiden seuraamisen ja opiskelijoilta oppimisen kautta, kuin myös itsenäisesti uuden työtehtävän ja ongelmanratkaisutilanteen sekä oman toiminnan tarkastelun kautta. Etätyössä oppimista koettiin tukevan autonomia, lisääntynyt yhteydenpito, koulutusten saatavuus ja työrauha, kun taas rajoittavan epävirallisen vuorovaikutuksen vähentyminen, hiljaisen tiedon jakamisen vaikeus, kysymisen kynnys, viestinnän ongelmat sekä työn kuormitus ja yksitoikkoisuus. Tulosten perusteella etätyön nähdään haastavan erityisesti vuorovaikutusta ja viestintää etätyössä. Tarve olisikin kehittää sellaisia käytänteitä, joilla kyetään parantamaan ja tehostamaan virtuaalista vuorovaikutusta organisaatioissa.fi
dc.format.extent71
dc.language.isofi
dc.subject.othersosiokulttuurinen lähestymistapa
dc.title’’Sanotaan näin, että kevät oli niinku oppimista isolla oolla’’ : Jyväskylän avoimen yliopiston työntekijöiden kokemuksia työssä oppimisesta etätyössä koronaviruspandemian aikana
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202106073500
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineAikuiskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineAdult Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi102
dc.subject.ysososiaalinen konstruktivismi
dc.subject.ysoCOVID-19
dc.subject.ysoetätyö
dc.subject.ysotyössäoppiminen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record