Show simple item record

dc.contributor.advisorSivunen, Anu
dc.contributor.authorHietamies, Kukka-Maaria
dc.date.accessioned2021-06-04T11:23:08Z
dc.date.available2021-06-04T11:23:08Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76246
dc.description.abstractTämän maisterintutkielman tavoitteena oli kuvata ja jäsentää, millaisin tutkimusasetelmin luottamusta hajautetuissa tiimeissä on tutkittu sekä millaisia tutkimustuloksia luottamuksesta hajautetuissa tiimeissä on saatu viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana. Tutkimusmenetelmäksi valikoitui systemaattinen kirjallisuuskatsaus ja tutkimusaineisto analysoitiin vaiheittain. Tutkielman aineisto koostui 28 englanninkielisestä empiirisestä tutkimusartikkelista, jotka olivat vertaisarvioituja. Tutkimus luottamuksesta hajautetuissa tiimeissä on viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana jakautunut eri tieteenaloille painottuen sekä tietojärjestelmä- että taloustieteisiin. Tutkimus on keskittynyt pääosin määrälliseen tutkimukseen laadullisen tutkimuksen sijaan. Tutkimuksissa on tutkittu sekä työelämän että yliopisto-opiskelijoiden tiimejä johtuen tutkimuskontekstin tarkasta rajauksesta – kolmannen sektorin tiimejä ei tutkimuksissa ole tutkittu. Luottamus on ollut suosittu tutkimuskohde, mutta viestinnän tieteenalalla luottamusta hajautetuissa tiimeissä on syytä tutkia jatkossa enemmän, sillä tutkimusta luottamuksesta hajautetuissa tiimeissä ei ole tehty kovinkaan laajasti. Viestintätieteiden tutkimuksen puuttuminen jättää aukon ilmiön laajemmalle ymmärtämiselle nimenomaan vuorovaikutussuhteiden tasolla. Luottamuksella on monta eri muotoa, joina se voi ilmetä vuorovaikutussuhteissa – ja pikaluottamus on tärkeä alkuvaiheen luottamuksen rakentumisen muoto juuri hajautettujen tiimien jäsenten välillä. Luottamuksen rakentumisen edellytykset riippuvat sisäisistä ja ulkoisista tekijöistä, kuten tiimin jäsenten attribuuteista tai tiimin rakenteesta. Tulosten mukaan tiimin jäsenten välille rakentunut luottamus sekä mahdollistaa ja edesauttaa tehokasta työskentelyä ja yhteistyötä, että lisää tiimikoheesiota, tiedonprosessointia ja oppimista. Luottamuksen prosessit, kuten tiimin sisäinen tiedon jakaminen mahdollistaa luottamuksen rakentumista, toisaalta taas luottamus edistää itse tiedon jakamista. Huolimatta luottamuksen monivaiheisesta vuorovaikutuksessa rakentuvasta prosessista, ilman luottamusta ja luottamuksen rakentumista tiimin jäsenten välille eivät hajautetut tiimit pystyisi tekemään yhteistyötä teknologiavälitteisessä vuorovaikutuksessa. Tulokset lisäävät ymmärrystä siitä, miten luottamus rakentuu teknologiavälitteisissä vuorovaikutussuhteissa hajautettujen tiimin jäsenten välille. Tuloksista ilmenee myös tärkeitä jatkotutkimusehdotuksia, jota aiheen relevanttius ja ajankohtaisuus tukevat.fi
dc.format.extent72
dc.language.isofi
dc.subject.otherhajautetut tiimit
dc.subject.otherteknologiavälitteinen vuorovaikutus
dc.titleLuottamus hajautetuissa tiimeissä : systemaattinen kirjallisuuskatsaus
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202106043471
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineViestintäfi
dc.contributor.oppiaineCommunicationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi3135
dc.subject.ysotiimit
dc.subject.ysoluottamus
dc.subject.ysovuorovaikutus
dc.subject.ysosystemaattiset kirjallisuuskatsaukset
dc.subject.ysotyöelämä
dc.subject.ysohajautettu työ


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record