Show simple item record

dc.contributor.advisorSume, Helena
dc.contributor.authorLuotola, Eija
dc.date.accessioned2021-06-04T07:51:21Z
dc.date.available2021-06-04T07:51:21Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76235
dc.description.abstractNykypäivänä valmistuu uusia avoimia oppimisympäristöjä, jotka haastavat oppilaita ja opettajia uuteen toimintakulttuuriin ja -tapoihin. Siitä mitä se aiheuttaa lapsille, joilla on tarkkaavuuden pulmaa, on vielä varsin vähän tutkimustietoa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää luokanopettajien ja erityisopettajien kokemuksia oppilaiden tarkkaavuuden säätelystä avoimissa oppimisympäristöissä. Tarkemmin tutkimuksessa perehdyttiin toisaalta siihen, millaisena oppilaiden tarkkaavuuden säätely ilmenee avoimessa oppimisympäristössä ja toisaalta siihen, millaiset tekijät tukevat oppilaiden tarkkaavuuden säätelyä avoimessa oppimisympäristössä opettajien kokemusten mukaan. Tutkimuskohteina oli kaksi koulua, joissa molemmissa oli avoin, muunneltava oppimisympäristö. Tutkimukseen osallistui yhteensä kuusi alkuopetuksessa työskentelevää opettajaa. Tutkimus toteutettiin keskisuuressa kaupungissa. Tutkimus oli laadullinen tutkimus, jonka aineisto kerättiin haastattelemalla. Haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluina teemahaastattelun muodossa. Aineiston analysoinnissa käytettiin aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. Tämän tutkimuksen perusteella opettajien kokemukset oppilaiden tarkkaavuuden, toiminnanohjauksen ja itsesäätelyn ilmenemisestä avoimessa oppimisympäristössä vaihtelivat sen mukaan, millaiseksi avoin oppimistila oli suunniteltu ja rakennettu. Tutkimuksen keskiöön nousivat opettajan pedagogiset taidot, suunnittelu ja oppimisympäristön muokkaaminen oppimiselle sopivaksi. Lisäksi oppilaiden tarkkaavuuden säätelyä opettajat tukivat vertaisryhmässä monipuolisesti ja yksilöllisesti struktuurin, samanaikaisopetuksen ja oppimisympäristön muunneltavuuden avulla.fi
dc.format.extent92
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otheravoin oppimisympäristö
dc.titleOpettajien kokemuksia oppilaiden tarkkaavuuden säätelystä avoimissa oppimisympäristöissä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202106043461
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysosamanaikaisopetus
dc.subject.ysoalkuopetus
dc.subject.ysoADHD
dc.subject.ysooppimisympäristö
dc.subject.ysotarkkaavaisuus
dc.subject.ysoerityisopettajat
dc.subject.ysoerityisopetus
dc.subject.ysoluokanopettajat
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record