Show simple item record

dc.contributor.advisorSalo, Markus
dc.contributor.authorSiitonen, Valtteri
dc.date.accessioned2021-06-02T09:51:50Z
dc.date.available2021-06-02T09:51:50Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76156
dc.description.abstractInformaatioteknologian käytön nopealla lisääntymisellä on ollut merkittäviä vaikutuksia ihmisten työskentelyyn. Kaikki vaikutuksista eivät kuitenkaan ole olleet myönteisiä ja yksi negatiivisista vaikutuksista on ilmiö nimeltä teknostressi. Teknostressin on todettu aiheuttavan työntekijöille monia ei-toivottuja seurauksia, kuten uupumusta ja heikentynyttä työtehokkuutta. Esimerkkejä teknostressiä aiheuttavista tekijöistä ovat esimerkiksi teknologian jatkuva muutos ja uusien kasvavien teknologioiden käyttöönotto. Henkilökohtaiset älykkäät avustajat ovat yksi näistä uusista kasvavista teknologioista. Henkilökohtaisten älykkäiden avustajien omanlaatuinen vuorovaikutukseen perustuva käyttökokemus aiheuttaa uudenlaisia haasteita niitä käyttäville työntekijöille. Tämän tutkimuksen tarkoituksena onkin tutkia teknostressin ja henkilökohtaisten älykkäiden avustajien työkäytön yhteyttä. Tällä hetkellä kyseisestä aiheesta on vain vähän tietoa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tarjota uutta ymmärystä teknostressin ja henkilökohtaisten älykkäiden avustajien suhteesta tarkastelemalla, kuinka teknostressi ilmenee henkilökohtaisten älykkäiden avustajien työkäytössä. Tutkimuksessa tarkasteltiin mahdollisia teknostressin aiheuttajia, ja sitä kuinka henkilökohtaisten älykkäiden avustajien suunnitteluperiaatteet linkittyvät teknostressin aiheuttajiin. Lisäksi tarkasteltiin teknostressin seurauksia henkilökohtaisten avustajien työkäytössä. Tutkimus suoritettiin hyödyntäen laadullisia tutkimusmenetelmiä ja tutkimusaineisto kerättiin teemahaastatteluin. Tutkimukseen haastateltiin 20 henkilökohtaisten älykkäiden avustajien työkäyttäjää erilaisista organisaatioista. Tutkimustulokset osoittavat, että teknostressiä voi ilmetä henkilökohtaisten älykkäiden avustajien työkäytössä. Monet teknostressin aiheuttajat, kuten teknologiasta johtuva ylikuormitus ja teknologiaan liittyvä epävarmuus, aiheuttivat teknostressiä henkilökohtaisten älykkäiden avustajien käytössä. Tutkimuksessa löydettiin myös kaksi uutta teknostressin aiheuttajaa, kommunikaatiohaasteet ja epärealistiset odotukset, jotka liittyivät kiinteästi henkilökohtaisten älykkäiden avustajien erityispiirteisiin. Kaikki henkilökohtaisten älykkäiden avustajien suunnitteluperiaatteista, yhtä lukuun ottamatta, olivat yhteydessä teknostressin aiheuttajiin. Tutkimuksen tulokset tarjoavat tietoa henkilökohtaisten älykkäiden avustajien ja teknostressin yhteydestä sekä luovat pohjaa aiheeseen liittyvälle jatkotutkimukselle.fi
dc.description.abstractThe rapid proliferation of information technology use has had a significant impact on the work of individuals. Not all these impacts are positive, and one of the negative effects of information technology use is a phenomenon called technostress. Technostress has been found to cause many adverse effects on individual employees, such as exhaustion and decreased productivity. Some of the causes for technostress are the constant technological change and the adoption of new emerging technologies. One of the current emerging technologies is the smart personal assistant. The unique interactive way of using smart personal assistants provides its own set of challenges for the user. Thus, this study aims to examine the connection between technostress and smart personal assistants. Currently, the understanding of the connection between technostress and smart personal assistants is limited. This study provides new insights to both technostress and smart personal assistant research by examining how technostress emerges in the work-based use of smart personal assistants. These insights were gathered by examining how the context-specific design principles of smart personal assistants are connected to the creators of technostress. Adverse technostress outcomes were also examined. This study was conducted using a qualitative research approach involving semi-structured interviews of 20 smart personal assistant users from multiple organizations. The results suggest that technostress can occur in the work-based use of smart personal assistants. Many technostress creators, such as techno-overload and techno-uncertainty, were found to cause technostress in smart personal assistant use. Two new technostress creators, communication challenges, and unrealistic expectations, closely related to smart personal assistant interaction, were also introduced. All but one of the smart personal assistant design principles were also connected to many of the technostress creators. These results provide insights into the connection between smart personal assistants and technostress and establish a basis for further research.en
dc.format.extent95
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoen
dc.subject.othersmart personal assistant
dc.subject.otherstressor
dc.subject.otheroutcome
dc.titleWork-based use of Smart Personal Assistants and their impact on technostress
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202106023390
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysoteknostressi
dc.subject.ysotekoäly
dc.subject.ysotechnostress
dc.subject.ysoartificial intelligence
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record