Show simple item record

dc.contributor.advisorInnanen, Hely
dc.contributor.authorHankonen, Milla
dc.date.accessioned2021-05-30T14:36:01Z
dc.date.available2021-05-30T14:36:01Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76053
dc.description.abstractTutkimuksen tarkoituksena oli selvittää luokanopettajien ja huoltajien kokemuksia kasvatuskumppanuudesta alkuopetuksen koulukiusaamistilanteissa. Tämä lisäksi tarkasteltiin, mitkä tekijät koulukiusaamiskontekstin kasvatuskumppanuudessa koettiin kehityskohteina luokanopettajien ja huoltajien näkökulmista. Tutkimus oli otteeltaan laadullinen ja sen lähestymistapa oli fenomenologis-hermeneuttinen. Tutkimukseen osallistui 5 huoltajaa ja 3 luokanopettajaa eri puolilta Suomea. Aineisto kerättiin puolistrukturoiduilla teemahaastatteluilla ja analyysimenetelmänä käytettiin laadullista sisällönanalyysia. Tulosten mukaan sekä luokanopettajat että huoltajat kokivat kasvatuskumppanuuden merkittävänä alkuopetuksen koulukiusaamistilanteissa. Kasvatuskumppanuudella koettiin olevan ennaltaehkäisevä vaikutus koulukiusaamiseen ja sen tavoitteena oli toimia yhteistyössä lapsen parhaaksi. Tämä edellytti toimivaa vuorovaikutusta opettajan ja huoltajan välillä. Kehitettävää kasvatuskumppanuudessa koulukiusaamisen näkökulmasta oli yhteiskunnallisella- ja yksilötasolla. Tulokset olivat pääosin linjassa aiempien kasvatuskumppanuutta käsittelevien tutkimusten kanssa. Kasvatuskumppanuus on käsitteenä melko uusi, joten tämä tutkimus lisäsi ymmärrystä aiheesta. Kasvatuskumppanuus on merkityksellistä niin koulukiusaamisen ehkäisyn kuin siihen puuttumisen kannalta.fi
dc.format.extent81
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.title"Se on yhteispeliä." : luokanopettajien ja huoltajien kokemuksia kasvatuskumppanuudesta alkuopetuksen koulukiusaamistilanteissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202105303298
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoalkuopetus
dc.subject.ysokasvatusyhteistyö
dc.subject.ysokoulukiusaaminen
dc.subject.ysokiusaaminen
dc.subject.ysoyhteistyö
dc.subject.ysoluokanopettajat
dc.subject.ysokoti
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysokoulut
dc.subject.ysohuoltajat
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record