Show simple item record

dc.contributor.advisorRintala, Pauli
dc.contributor.authorHedman, Riku
dc.date.accessioned2021-05-30T14:30:27Z
dc.date.available2021-05-30T14:30:27Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76050
dc.description.abstractTässä pro gradu -tutkielmassa selvitän, mitkä ovat keskeisimpiä syömishäiriön kehittymiseen vaikuttavia tekijöitä naisurheilijoilla. Lisäksi selvitän, millä toimenpiteillä syömishäiriöiden ennaltaehkäisyä voitaisiin tehostaa tulevaisuudessa Tutkimuksen kohteena ovat erityisesti urheilijat, mutta tuloksista hyötyvät varmasti muutkin, kuten valmentajat, vanhemmat ja muut urheilun parissa toimivat henkilöt. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisella eli laadullisella menetelmällä haastattelemalla neljää entistä naisurheilijaa, jotka olivat uransa aikana sairastuneet syömishäiriöön. Tutkittavat olivat iältään 18-25 -vuotiaita. Haastatteluista kerätyn aineiston analysoinnissa käytin teoriasidonnaista laadullista sisällönanalyysia, jossa etsin aineistosta mielestäni tutkimuskysymyksen kannalta merkittävimmät sisällöt ja käytin analysoinnin ja tulkintojen tukena aiempaa tutkimustietoa, kuten esimerkiksi Fogelholmin ja Hiilloskorven (1998) syömishäiriöiden riskitekijöiden jaottelua fysiologisiin tekijöihin, persoonallisuustekijöihin sekä psykososiaalisiin tekijöihin. Tuloksena selvisi, että valmentajalla ja perheellä oli suuri merkitys syömishäiriön taustalla. Osa koki, että valmentajan sanat ja teot vaikuttivat paljon oman syömishäiriön kehittymiseen. Joillakin puolestaan perheenjäsenten epävarmuudet omasta kehosta tai heillä todetut syömishäiriöt vaikuttivat omaan syömiskäyttäytymiseen. Eri suunnista tulleet ulkonäköpaineet ja kovat vaatimukset aiheuttivat joillakin tyytymättömyyttä omaan kehoon sekä itsetunnon heikentymistä ja olivat yksi syy syömishäiriön kehittymiseen. Tähän vaikutti osaltaan se, että kaikki henkilöt olivat sairastuessaan yläasteikäisiä ja murrosiän kynnyksellä. Vahva kilpailullisuus ja kova halu menestyä yhdisti urheilijoita ja sillä saattoi olla merkitystä syömishäiriön syntymisessä. Tulosten perusteella syömishäiriöt ovat urheilussa oikea ongelma, johon tulee puuttua. Tilanteen parantamiseksi eri tahojen tulee ymmärtää syömishäiriöiden laajuus ja vakavuus. Erilaisilla koulutuksilla valmentajille ja urheilijoille voidaan antaa esimerkkejä terveellisestä ruokavaliosta ja helpottaa urheilijan ravintosuunnitelmien tekemistä ja näin ennaltaehkäistä syömishäiriöiden kehittymistä. Nuorten urheilijoiden kanssa toimivien henkilöiden täytyy myös miettiä hyvin tarkkaan omia toimintatapojaan ja sanojaan, jotteivat he heikennä urheilijoiden itsetuntoa ja kehonkuvaa.fi
dc.format.extent75
dc.language.isofi
dc.titleSyömishäiriöt naisurheilijoilla : riskitekijät ja ennaltaehkäisy
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202105303295
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysosyömishäiriöt
dc.subject.ysourheilijat
dc.subject.ysoanoreksia
dc.subject.ysobulimia
dc.subject.ysourheilu
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysoruumiinkuva
dc.subject.ysoennaltaehkäisy
dc.subject.ysoriskitekijät
dc.subject.ysosairastuminen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record