Show simple item record

dc.contributor.advisorPekka Abrahamsson, Ville Vakkuri
dc.contributor.authorMäättä, Krista
dc.date.accessioned2021-05-28T11:54:31Z
dc.date.available2021-05-28T11:54:31Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76041
dc.description.abstractLohkoketjuteknologialla tarkoitetaan teknologiaa, joka mahdollistaa hajautetun ja läpinäkyvän tietokannan, jossa toisilleen tuntemattomat tahot voivat toimia keskenänsä luotettavasti ilman erillistä välikätenä toimivaa kolmatta osapuolta. Lohkoketjuteknologiaa voidaan hyödyntää useiden eri alojen IT-järjestelmissä kolmannen osapuolen poistajana. Lohkoketjusovelluksien määrä on kasvussa ja tarve näiden sovellusten luotettavuudelle on kriittinen, sillä niissä käsitellään usein arkaluonteista dataa. Lohkoketjuteknologian keskeisimmät ominaisuudet ovat sen hajautuneisuus, muuttumattomuus, läpinäkyvyys ja turvallisuus. Tämän tutkielman tavoitteena oli selvittää, millainen eettisesti luotettava lohkoketjusovellus on, kuinka sellaista pyritään kehittämään ja kuinka tämä toteutuu käytännössä. Tutkielma toteutettiin kahdessa osassa, integroivana kirjallisuuskatsauksena ja tapaustutkimuksena, joista jälkimmäiseen sovellettiin sekä haastattelututkimusta että grounded theory - menetelmää. Johtopäätökset koottiin tutkimuksen molempien osioiden tuloksista. Johtopäätösten mukaan lohkoketjuteknologian erityisominaisuudet tukevat luotettavuuden muodostumista järjestelmässä, ja implementoimalla lohkoketju osaksi IT-järjestelmää voidaan parantaa järjestelmän luotettavuutta. Lisäksi havaittiin, että luotettavien lohkoketjusovellusten kehittämisen alalle tarvitaan lisää lohkoketjuspesifejä työkaluja, menetelmiä ja resursseja.fi
dc.description.abstractBlockchain technology refers to a technology that enables a decentralized and transparent database in which unknown parties can interact reliably with each other without a separate intermediary third party. Blockchain technology can be used in IT systems of different fields to eliminate the third party. The number of blockchain applications is growing and the need for the trustworthiness of those applications is critical, as they often process sensitive data. The key features of blockchain technology are its decentralization, immutability, transparency, and security. The main goal of this master’s thesis was to research how trustworthy blockchain applications are developed and which factors establish trustworthiness in the context of blockchain technology. This research was conducted as an integrative literature review and a case study, in which both interview study and grounded theory methods were applied to the case study part. Primary empirical conclusions were concluded from the results of both parts of the study. According to these conclusions specific features of blockchain technology support the formation of trustworthiness in the system, and the implementing blockchain into the IT system will result as an improvement of the trustworthiness in that system. In addition, it was found that more blockchain-specific tools, methods, and resources are needed for the field of developing trustworthy blockchain applications.en
dc.format.extent111
dc.language.isofi
dc.titleLuotettavan lohkoketjusovelluksen kehittäminen
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202105283286
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietotekniikkafi
dc.contributor.oppiaineMathematical Information Technologyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi602
dc.subject.ysoluotettavuus
dc.subject.ysolohkoketjut
dc.subject.ysotekoäly
dc.subject.ysoohjelmistokehitys
dc.subject.ysoetiikka


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record