Show simple item record

dc.contributor.advisorHämäläinen, Heikki
dc.contributor.advisorHalme, Panu
dc.contributor.advisorSalmela, Jukka
dc.contributor.authorAhola, Janika
dc.date.accessioned2021-05-28T09:45:09Z
dc.date.available2021-05-28T09:45:09Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76025
dc.description.abstractVesihyönteisillä on merkittävä rooli makeiden vesien ravintoverkossa, koska ne kattavat suuren osan vesien selkärangattomista. Eräs vesihyönteisheimo on sulkahyttyset, joiden toukat ovat vesistöissä tärkeitä petoja sekä saaliita kaloille. Sulkahyttyset voidaan karkeasti jakaa järvi- ja lampilajeihin niiden elinympäristön perusteella. Tähän mennessä lauhkean vyöhykkeen tutkimuksissa on keskitytty järvilajeihin. Lampilajit, jotka elävät kalattomissa vesissä ovat huonommin tunnettuja. Suomesta on esimerkiksi hiljattain löydetty kaksi uutta lajia, joista toinen kuvattiin tieteelle uutena. Tutkimuksessa selvitettiin 1) Hossan alueen sulkahyttyslajistoa sekä 2) onko sulkahyttysten lajimäärä ja runsaus yhteydessä ympäristötekijöihin kalattomissa lammissa. Tutkimusalueelta valittiin 20 kalatonta lampea, joista kerättiin sulkahyttysten toukkia sekä mitattiin ympäristömuuttujia alku- ja loppukesällä. Alueelta löytyi kahdeksan lajia (73 % Suomen lajeista) kaikista kolmesta Suomessa tavattavasta suvusta. Runsaslukuisena esiintyivät Chaoborus-suvun lajit ja harvalukuisena Mochlonyx ja Cryophila -sukujen lajit. Sulkahyttysten lajimäärä vaihteli lammessa 0–3 välillä ja runsaus 0–450 yks/m3. Lajimäärä ja runsaus olivat heikosti yhteydessä suureen osaan ympäristömuuttujista. Tutkimuksen perusteella Hossan alueella elää monimuotoinen sulkahyttyslajisto, ja usean lajin alueelliset levinneisyystiedot tarkentuivat. Sulkahyttyset näyttäisivät sietävän monenlaisia olosuhteita, vaikka eri lajit saattavat elää hieman erilaisessa elinympäristössä. Tutkimuksen tieto on pohjana lajiston seurannalle ja uhanalaisuuden arvioinnille.fi
dc.description.abstractAquatic insects dominate invertebrate fauna in most freshwater ecosystems. Chaoboridae, commonly known as phantom midges, are an aquatic insect family. The larvae are common planktonic predators and prey to planktivorous fish. Chaoboridae can be divided into lake-dwelling and pond-dwelling species. The studies made in the boreal zone have focused on lake species so far. In contrast, the species that live in fishless ponds are less known. The same applies to Finland, where two new species have recently been found. The aim was to study 1) Chaoboridae fauna in the Hossa area and 2) which environmental factors correlate with the species richness and abundance of Chaoboridae in boreal fishless ponds. From the study area located in Hossa, 20 fishless ponds were selected. Larvae of Chaoboridae were collected and environmental variables were measured early and late summer. Eight species (73 % of Finland’s species) were found from three genera. Chaoborus appeared to be abundant, and Mochlonyx and Cryophila in small numbers. The number of Chaoboridae in the pond varied from 0 to 3 and the abundance between 0 and 450 individuals m3. Species richness and abundance were weakly correlated to the many environmental variables. As conclusion, the Hossa area have diverse Chaoboridae fauna, and regional distribution data for several species were refined. Chaoboridae appear to withstand a wide range of conditions, although the species may live in slightly different habitats. The acquired knowledge is the basis for species monitoring and endangerment assessment.en
dc.format.extent46
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.othervesihyönteiset
dc.titleHossan kalattomien lampien sulkahyttyslajisto ja lajien esiintymisen yhteys ympäristötekijöihin
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202105283270
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaMatemaattis-luonnontieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sciencesen
dc.contributor.laitosBio- ja ympäristötieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Biological and Environmental Scienceen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineEkologia ja evoluutiobiologiafi
dc.contributor.oppiaineEcology and evolutionary biologyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi4011
dc.subject.ysopienvedet
dc.subject.ysoelinympäristö
dc.subject.ysolammet
dc.subject.ysotoukat
dc.subject.ysokaksisiipiset
dc.subject.ysovesistöt
dc.subject.ysoselkärangattomat
dc.subject.ysosääsket
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record