Show simple item record

dc.contributor.authorKeskinen, Kirsi E.
dc.date.accessioned2021-05-27T11:50:25Z
dc.date.available2021-05-27T11:50:25Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.isbn978-951-39-8682-7
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/75987
dc.description.abstractMobility enables engagement in out-of-home activities and thus is important for the well-being of older adults. Walking difficulty may limit mobility, and low physical activity is one risk factor for walking difficulty. Environmental features close to home may hinder or encourage physical activity in older adults. This study aimed to contribute knowledge on features of the physical environment that support the physical functioning and physical activity (PA) of older adults, and to investigate whether the associations between environmental features and PA may differ by perceived walking difficulty, type of residential neighbourhood, and day of the week. The data were collected as part of the Life- Space Mobility in Older People (n=848) project in structured interviews, performance tests, and accelerometer measurements (n=167) among communitydwelling 75- to 90-year-olds living in Central Finland. The data on environmental features were retrieved from open sources of geospatial data. The results showed that a more steeply sloping road network and lower PA were risk factors for developing walking difficulty. The supportiveness of the infrastructure for outdoor mobility and diversity of large natural, green areas were positively, and slope negatively, associated with PA. Perceived infrastructure-based facilitators in dispersed areas and nature-based destinations in city centres and densely populated areas outside centres were associated with higher PA. Perceived nature was a more important PA facilitator for older adults with than without walking difficulty. Among those with walking difficulty, the presence of waterside areas increased while higher diversity in large natural and green areas decreased the odds for higher PA. Among those without walking difficulty, higher diversity in large natural and green area increased the odds for higher PA and for perceiving nature as a facilitator for outdoor mobility. Naturebased features were associated with PA consistently throughout the week but infrastructure-based features only on weekdays. Depending on the home location, environmental features appear to support older adults’ engagement in outdoor PA. At the greatest, when converted to PA volumes, the difference in supportiveness might correspond to the difference in PA accumulation between older adults with and without walking difficulty. Keywords: outdoor mobility, mobility limitation, neighbourhood, infrastructure, nature, older adultsen
dc.description.abstractKodin ulkopuolella liikkuminen on tärkeää iäkkäiden ihmisten elämänlaadulle. Ulkona liikkumista voivat rajoittaa kävelyvaikeudet, joille vähäinen fyysinen aktiivisuus altistaa. Kodin lähistön ympäristönpiirteet voivat kannustaa liikkumaan tai estää sitä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli lisätä tietoa iäkkäiden ihmisten kävelykykyä ja reipasta liikkumista tukevista ympäristönpiirteistä ja siitä, eroavatko ne henkilön kävelykyvyn, asuinalueen tai liikkumispäivän mukaan. Tutkimuksessa käytettiin Iäkkäiden ihmisten liikkumiskyky ja elinpiiri (n=848) aineistoa, joka oli kerätty strukturoidulla haastattelulla, toimintakykymittauksilla ja kiihtyvyysmittarilla (n=167) kotona asuvilta 75-90 vuotiailta jyväskyläläisiltä ja muuramelaisilta henkilöiltä. Ympäristönpiirteiden tiedot kerättiin avoimista paikkatietoaineistoista. Tämä tutkimus osoitti, että runsaampi kävelyä tukeva infrastruktuuri ja ison luontoalueen monimuotoisuus kodin lähellä olivat positiivisesti ja tieverkoston suurempi mäkisyys negatiivisesti yhteydessä reippaamman liikkumisen määrään. Tieverkoston suurempi mäkisyys ja vähäisempi liikkuminen olivat itsenäisiä riskejä kävelyvaikeuksien ilmaantumiselle. Reippaampaan liikkumiseen yhdistyivät houkuttavaksi koetut infrastruktuuritekijät harvemman asutuksen alueilla ja lähiluonnon kohteet kaupungin keskustassa sekä tiheillä asuinalueilla. Liikkumaan houkuttajana lähiluonto oli tärkeämpi kävelyvaikeuksia kokeville kuin niitä kokemattomille. Kävelyvaikeuksia kokevilla veden läheisyys lisäsi mutta suurempi monimuotoisuus laajalla luontoalueella vähensi lähiluonnon kokemista houkuttavana. Kävelyvaikeuksia kokemattomilla ison luontoalueen suurempi monimuotoisuus lisäsi todennäköisyyttä kokea luonto houkuttajana ja liikkua reippaasti. Luontopohjaiset ympäristötekijät yhdistyivät fyysiseen aktivisuuteen samankaltaisesti viikonpäivästä riippumatta mutta infrastruktuuritekijät vain arkipäivisin. Ympäristön tarjoama tuki iäkkäiden ihmisten ulkona liikkumiselle vaihtelee suuresti kodin sijainnista riippuen. Suurimmillaan ero tuessa vastasi fyysisessä aktiivisuudessa olevaa eroa kävelyvaikeuksia kokevien ja kokemattomien välillä. Asiasanat: ulkona liikkuminen, fyysinen toimintakyky, naapurusto, infrastruktuuri, luonto, iäkkäät ihmisetfi
dc.relation.ispartofseriesJYU dissertations
dc.relation.haspart<b>Artikkeli I:</b> Keskinen, K. E., Rantakokko, M., Suomi, K., Rantanen, T., & Portegijs, E. (2020). Hilliness and the Development of Walking Difficulties Among Community-Dwelling Older People. <i>Journal of Aging and Health, 32(5-6), 278-284.</i> DOI: <a href="https://doi.org/10.1177/0898264318820448"target="_blank"> 10.1177/0898264318820448 </a>. JYX: <a href="https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/70095"target="_blank"> jyx.jyu.fi/handle/123456789/70095</a>
dc.relation.haspart<b>Artikkeli II:</b> Keskinen, K. E., Rantakokko, M., Suomi, K., Rantanen, T., & Portegijs, E. (2018). Nature as a facilitator for physical activity : Defining relationships between the objective and perceived environment and physical activity among community-dwelling older people. <i>Health and Place, 49, 111-119.</i> DOI: <a href="https://doi.org/10.1016/j.healthplace.2017.12.003"target="_blank"> 10.1016/j.healthplace.2017.12.003 </a>
dc.relation.haspart<b>Artikkeli III:</b> Keskinen, K. E., Rantakokko, M., Suomi, K., Rantanen, T., & Portegijs, E. (2020). Environmental Features Associated With Older Adults’ Physical Activity in Different Types of Urban Neighborhoods. <i>Journal of Aging and Physical Activity, 28(4), 540-548.</i> DOI: <a href="https://doi.org/10.1123/japa.2019-0251"target="_blank"> 10.1123/japa.2019-0251 </a>. JYX: <a href="https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/67648"target="_blank"> jyx.jyu.fi/handle/123456789/67648</a>
dc.relation.haspart<b>Artikkeli IV:</b> Keskinen, K. E., Gao, Y., Rantakokko, M., Rantanen, T., & Portegijs, E. (2020). Associations of Environmental Features With Outdoor Physical Activity on Weekdays and Weekend Days : A Cross-Sectional Study Among Older People. <i>Frontiers in Public Health, 8, Article 578275.</i> DOI: <a href="https://doi.org/10.3389/fpubh.2020.578275"target="_blank">10.3389/fpubh.2020.578275</a>
dc.titleFeatures of the physical environment, walking difficulty, and physical activity in old age
dc.typeDiss.
dc.identifier.urnURN:ISBN:978-951-39-8682-7
dc.date.digitised


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record