Show simple item record

dc.contributor.advisorOjala, Jari
dc.contributor.authorKousa, Päivi
dc.date.accessioned2021-05-18T10:37:36Z
dc.date.available2021-05-18T10:37:36Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/75728
dc.description.abstractTutkielmani käsittelee vähittäiskaupan toimialaa ja sen tulevaisuuden pohdintoja 1970-80-luvun Suomessa. Vähittäiskaupan toimintaympäristö oli jo selvinnyt toisen maailmansodan jälkeisestä säännöstelystä mutta yhteiskunnan rakennemuutos pakotti tarkastelemaan ja uudistamaan toimintaa. Muuttoliike, henkilöautokannan lisääntyminen ja asiakkaiden muuttunut ostokäyttäytyminen vaativat kaikki toiminnan systemaattista suunnittelua, tehokkuuden ja kannattavuuden tarkastelua, unohtamatta silti asiakasta ja palvelunäkökulmaa. Syvennyn tutkimuksessani kysymykseen, miten palvelun ja palvelukulttuurin merkitys nähtiin Keskon vähittäiskaupan tulevaisuuspohdinnoissa Suomessa 1970-80-luvulla. Lisäksi käsittelen kysymystä, mikä merkitys itsepalvelun lisääntymisellä oli ostokäyttäytymiseen. Tutkimuksen primaariaineistona hyödynnän Keskon alkuperäisaineistoa, joka sijaitsee Suomen elinkeinoelämän keskusarkistossa Mikkelissä. Kvalitatiivista tutkimusta ja narratiivista lähestymistapaa hyödyntäen pyrin saamaan realistisen käsityksen Keskon vähittäiskaupan tulevaisuuspohdinnoista. Narratiivien analyysin kategorisoinnin ja sisältöjen teemoittelun avulla muodostan narratiivisen analyysin eli uuden tarinan ja tulkinnan siitä, mikä rooli palvelulla oli Keskon vähittäiskaupan tulevaisuuspohdinnoissa 1970-80-luvulla. Tutkimuksen tuloksena voidaan palvelulla ja palvelukulttuurilla todeta olleen vahva merkitys Keskon liiketoiminnassa 1970-80-luvulla, palvelumallia toiminnalle haettiin myös ulkomailta. Palvelun ja asiakkaan merkityksen ymmärrystä voidaan pitää jopa yhtenä Keskon toiminnan peruskivenä ja tulevaisuuden menestystekijänä. Itsepalvelu vaikutti asiakkaiden ostokäyttäytymiseen ja aluksi siihen suhtauduttiin sekä asiakkaiden että henkilökunnan keskuudessa ristiriitaisin odotuksin. Silti Keskoa voidaan pitää vähittäiskaupan itsepalvelun uran uurtajana, sillä se pystyi vastaamaan yhteiskunnan rakennemuutokseen ensimmäisenä ja myös kehittämään itsepalvelua kilpailijoitaan ketterämmin sekä kääntämään itsepalvelun asiakkaita houkuttelevaksi ja sitouttavaksi toiminnaksi. Henkilöstön koulutus oli myös merkittävässä roolissa. Palvelun laadun yhtenäistä mittaristoa Keskolla ei 1970-80-luvulla vielä ollut. Sen sijaan viitteitä sellaisen tarpeellisuudesta osoittavat asiakkaille suunnatut gallup -tyyppiset kyselyt sekä henkilöstölle osoitetut tutkimukset. Toiminnan raportoinnin ja mittaamisen yhdenmukaistamisen tarpeellisuus Keskossa tunnistettiin mutta varsinaisen mittariston kehittäminen ja hyödyntäminen voisi olla mielenkiintoinen jatkotutkimuksen aihe.fi
dc.format.extent104
dc.language.isofi
dc.subject.otheryrityshistoria
dc.subject.otherpalvelumalli
dc.subject.otherKesko
dc.titlePalvelumallia maailmalta : miltä näyttivät Keskon vähittäiskaupan tulevaisuuden näkymät Suomessa 1970-80-luvulla
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202105182995
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosHistorian ja etnologian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of History and Ethnologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTaloushistoriafi
dc.contributor.oppiaineEconomic Historyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi3032
dc.subject.ysomuuttoliike
dc.subject.ysorakennemuutos
dc.subject.ysopalvelukulttuuri
dc.subject.ysovähittäiskauppa
dc.subject.ysoostokäyttäytyminen
dc.subject.ysopalvelut
dc.subject.ysotaloushistoria
dc.subject.ysoasiakkaat
dc.subject.ysolaatu
dc.subject.ysoitsepalvelu


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record