Show simple item record

dc.contributor.advisorHalttunen, Veikko
dc.contributor.authorHärkönen, Elisa
dc.date.accessioned2021-05-18T10:21:02Z
dc.date.available2021-05-18T10:21:02Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/75721
dc.description.abstractTutkielmassa syvennytään nykyajan megatrendiin, digitalisaatioon ja tarkastellaan sen merkitystä pankki- ja finanssialalla. Digitalisaatio on uuden teknologian käyttöönottoa ja leviämistä yhteiskunnan eri alueilla. Sen nähdään muuttavan aiempia toimintamalleja merkittävästi. Digitalisaation merkitys pankki- ja finanssialalla on huomattava toimialan palvellessa käytännössä koko väestöä. Tutkielman tarkoituksena on selvittää, miten digitalisaatiota voidaan hyödyntää pankki- ja finanssialalla ja mitä mahdollisuuksia se tarjoaa jo alalla oleville yrityksille, mutta myös uusille alalle tulijoille. Tutkielma on toteutettu systemaattisena kirjallisuuskatsauksena, jossa esitellään käsitteellinen yleiskuva pankki- ja finanssialan digitalisaatiosta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista. Kirjallisuuskatsaus on toteutettu tieteellisen tutkimuksen kriteerit täyttävää aineistoa etsien valituista tietokannoista. Tutkielman tuloksena voidaan todeta, että mahdollisuuksia tarjoutuu niin perinteisille pankeille muun muassa hyödyntämällä niiden mainetta luotettavana ja vakaana toimijana kuin uusille finanssiteknologiayrityksille hyödyntämällä uutta teknologiaa, kuten tekoälyä ja lohkoketjuja ydintoiminnoissaan ja sitä myöten kykenemällä tarjoamaan luotettavia, yksilöllisiä, ajasta ja paikasta riippumattomia palveluita.fi
dc.description.abstractThis bachelor’s thesis delves into the megatrend of the 21st century, digitalization, and examines its meaning in the banking and finance industry. Digitalization is the commissioning and spreading of new technology in all areas of society, which significantly transforms earlier modes of operation. The importance of digitalization in the banking and finance industry is significant as the industry practically serves the whole population. The purpose of this thesis is to map the main ways to utilize digitalization in the banking and finance industry, and which possibilities it offers to organizations that already are in the industry, as well as to those now joining it. This study is implemented as a systematic literature review, which introduces a conceptual overview of digitalization in the banking and finance industry and the opportunities it offers. This literature review is implemented in a way in which the material that meets the criteria of scientific research has been searched for using defined keywords in the selected databases. As a result of the thesis, it can be stated that opportunities present themselves to traditional banking institutes as they utilize their role as a reliable and stable operator, and to new financial technology companies as they make use of new technology, such as artificial intelligence and blockchain as their core business and that way offer services that do not depend on time or place.en
dc.format.extent55
dc.language.isofi
dc.titleDigitalisaation mahdollisuudet pankki- ja finanssialalla
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202105182989
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysolohkoketjut
dc.subject.ysosääntely
dc.subject.ysorahoitusala
dc.subject.ysodigitalisaatio
dc.subject.ysopankkiala


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record