Show simple item record

dc.contributor.advisorUkkonen-Mikkola, Tuulikki
dc.contributor.authorSalonen, Helena
dc.contributor.authorRuuska, Anni
dc.date.accessioned2021-05-17T10:41:27Z
dc.date.available2021-05-17T10:41:27Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/75692
dc.description.abstractKandidaatintutkielmamme käsittelee kasvattajien kokemuksia lasten omaehtoiseen leikkiin osallistumisesta ja siihen liittyvistä tekijöistä. Tavoitteenamme oli tutkia muun muassa sitä, millaisia tunteita ja ajatuksia omaehtoinen leikki herättää kasvattajissa, kokevatko he oman osallistumisensa merkitykselliseksi leikille, onko leikkiin heittäytyminen kasvattajille ominaista ja millaisissa tilanteissa kasvattajat liittyvät leikkiin. Tämän lisäksi halusimme selvittää, millaiset tekijät liittyvät näihin leikkikokemuksiin. Halusimme saada tietoa siitä, onko leikkiin liittyminen helppoa ja mitkä asiat tekevät leikkimisestä ja siihen heittäytymisestä vaikeaa tai helppoa. Tutkimus toteutettiin laadullisen tutkimuksen menetelmin. Aineisto kerättiin helmikuussa 2021 kyselylomakkeella varhaiskasvatuksen ammattilaisille suunnatusta Facebook-ryhmästä. Tutkimukseen osallistui yhteensä 40 kasvattajaa, jotka olivat ammattinimikkeiltään varhaiskasvatuksen opettajia (yliopisto ja AMK), varhaiskasvatuksen lastenhoitajia ja lastenohjaajia. Kyselylomake koostui monivalintakysymyksistä ja avoimista kysymyksistä. Kerättyä aineistoa analysoitiin teoriaohjaavan analyysiperiaatteen mukaisesti hyödyntämällä aineistolähtöistä analyysimenetelmää. Tulosten perusteella kasvattajat arvostavat omaehtoista leikkiä ja näkevät oman osallistumisensa merkityksellisenä leikille. Kasvattajat kokevat leikkiin liittymisen pääsääntöisesti helppona, ja leikkiin liitytään eniten silloin, kun leikissä on jonkinlaisia haasteita. Moni kasvattaja nosti esiin myös lasten pyynnön mukaan tulemisesta. Leikin aikana koetaan suurimmaksi osaksi positiivisia tunteita ja ajatuksia. Leikkiin liittymistä sekä siihen heittäytymistä ja leikkimistä helpottavia ja vaikeuttavia tekijöitä nostettiin esiin monia erilaisia.fi
dc.format.extent56
dc.language.isofi
dc.subject.otheromaehtoinen leikki
dc.subject.othervapaa leikki
dc.titleLasten omaehtoiseen leikkiin osallistuminen ja siihen liittyvät tekijät kasvattajien kokemana
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202105172965
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineVarhaiskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineEarly Childhood Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi104
dc.subject.ysokokemukset
dc.subject.ysoleikkiminen
dc.subject.ysovarhaiskasvatus
dc.subject.ysokasvattajat
dc.subject.ysoleikit


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record