Show simple item record

dc.contributor.advisorAnttila, Timo
dc.contributor.authorMetsävirta, Laura
dc.date.accessioned2021-05-11T06:18:13Z
dc.date.available2021-05-11T06:18:13Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/75435
dc.description.abstractTässä tutkielmassa tutkin 20-29-vuotiaiden työssäkäyvien köyhien näkemyksiä siitä, mikä heidän tilanteeseen on heidän oman näkemyksensä mukaan johtanut. Toisena tutkimuskysymyksenä tarkastele, mitkä tekijät nuoret kokevat vaikuttavan heidän kykyynsä nousta köyhyydestä. Tutkielma perustuu Jyväskylän yliopistossa kesällä 2016 kerättyyn Töissä ja köyhä! –aineistoon. Aineisto on kerätty kirjoituspyyntönä, ja siihen vastanneet ovat kokeneet olevansa työssäkäyviä köyhiä. Vastaajat kertoneet vapaasti työhön ja köyhyyteen liittyviä kokemuksia, sekä omia tuntemuksiaan asiaan liittyen. Alkuperäistä aineistoa on tähän tutkielmaan varattu vastaamaan tässä tutkielmassa esitettyihin tutkimuskysymyksiin. Aineisto rajattiin erityisesti koskemaan nuoria, jotka sanallistivat tutkimuskysymyksen kannalta relevantteja kokemuksia. Aineiston analyysi tapahtui aineistolähtöisen sisällönanalyysin kautta. Tutkielman tuloksista ilmeni, että nuoret pitivät työmarkkinoiden silppuisuutta, ansiotyön pieniä tuloja, suuria menoja sekä sosiaalituen ja ansiotulojen yhdistämisen vaikeutta syinä sen hetkiseen köyhyyteensä. Tutkimuskohteista vain opiskelijat pitivät tilannettaan väliaikaisena, joka korjaantuisi, kun he valmistuisivat opinnoistaan. Tutkimuksessa ilmeni näköalattomuutta, sekä heikkoa uskoa omiin vaikutusmahdollisuuksiin työmarkkinoilla. Nuorten oli vaikea kiinnittyä työmarkkinoille, ja he joutuivat tekemään vasten tahtoaan osa-aikaista työtä sekä tuntityötä. Vastaajat kokivat vallitsevan taloustilanteen ongelmaksi, ja kokivat, että ennen taloustilanteen paranemista heillä ei ole realistisia mahdollisuuksia saada vakituista työsuhdetta tai elämisen kustannukset kattavaa palkkaa. Vastauksista ilmeni, että nuoret olivat pettyneitä suomalaiseen yhteiskuntaan sekä mahdollisuuksiinsa elättää itseään suomalaisessa yhteiskunnassa. Osa vastaajista koki, ettei heillä ole realistisia mahdollisuuksia työllistyä Suomessa, ja uskoivat, että heidän tulisi muuttaa toiseen, määrittelemättömään maahan voidakseen tulla työllään toimeen. Muuttoon kytkeytyivät pettymys yhteiskunnan toimielimiin, kuten sosiaalitoimeen ja Kelaan ja saatavien sosiaalietuuksien hakemisen hankaluuteen, voimakkaaseen progressioon sekä tukien hankalaan ennakoimiseen. Lisäksi pettymyksessä ilmeni vastaajien työn alhainen palkkataso suhteessa elämisen, eteenkin asumisen, korkeisiin kustannuksiin. Työssäkäyviä, itsensä köyhäksi kokevia nuoria tutkimalla voidaan huomata, että prekaarissa asemassa oleva nuori joutuu yhdistelemään ansiotyötä sekä sosiaalietuuksia riittävän toimeentulon saamiseksi.fi
dc.format.extent34
dc.language.isofi
dc.titleNuori, töissä ja köyhä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202105112720
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineYhteiskuntapolitiikkafi
dc.contributor.oppiaineSocial Policyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi209
dc.subject.ysoköyhyys
dc.subject.ysotoimeentulo
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysotyöelämä
dc.subject.ysoopiskelijat
dc.subject.ysotyöllistyminen
dc.subject.ysotyömarkkinat
dc.subject.ysotyöttömyys
dc.subject.ysoprekariaatti
dc.rights.accessrightsTekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyösemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema..fi
dc.rights.accessrightsThe author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyväskylä University Library (https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation).en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record