Show simple item record

dc.contributor.advisorBöckerman, Petri
dc.contributor.authorPesola, Simo
dc.date.accessioned2021-05-06T10:32:54Z
dc.date.available2021-05-06T10:32:54Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/75346
dc.description.abstractSairausläsnäolo on laajalle levinnyt ilmiö ja siitä aiheutuu merkittäviä kustannuksia yrityksille. Silti taloustieteessä sitä on tutkittu hyvin vähän. Työntekijöiden hyvinvoinnin lisääminen ja työn estymisen vähentäminen saattaa kuitenkin edesauttaa yritysten kilpailuedun saavuttamista ja aiheuttaa säästöjä pitkällä aikavälillä. Tämä tutkielma käsittelee sairausläsnäoloa ilmiönä, sen yleisyyttä sekä syitä, jotka johtavat suurempaan työn estymiseen työntekijöillä. Sairausläsnäoloa lähestytään teoreettisesta näkökulmasta, aiempien tutkimusten sekä tilastollisten menetelmien avulla. Tutkielman empiirinen osio pohjautuu teoriaosuudessa esiteltyyn malliin ja siinä hyödynnetään Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen työkykykyselyä vuosilta 2020–2021, jossa 1470 suomalaista työntekijää arvioi omaa terveydentilaa, työkykyä, elämäntapoja ja työstä palautumista. Aineistoa analysoidaan ristiintaulukoinnin sekä neljän regressiomallin avulla, joiden tarkoituksena on selvittää, mitkä tekijät selittävät työn estymisessä esiintyvää vaihtelua. Työn estyminen oli hyvin yleistä ja 77 % työntekijöistä raportoi jonkin asteista työn estymistä omassa työtehtävässään. Empiirisen tutkimuksen tulokset osoittavat, että työntekijän terveydentila, fyysinen toimintakyky, henkinen toimintakyky, yöuni, esimiesasemassa työskentely ja sairauspoissaolot olivat työn estymisen vahvimmat selittäjät. Demografisilla tekijöillä, palkkatasolla ja elämäntapoihin liittyvillä muuttujilla ei ollut merkittäviä vaikutuksia työn estymisen selittäjänä. Tulokset ovat samakaltaisia aikaisempien tutkimusten kanssa, vaikka osassa muuttujissa tilastollinen merkitsevyys jää vajaaksi. Tulevaisuuden tutkimusten kannalta lisää tutkimusnäyttöä tarvitaan sairausläsnäolon kustannuksista ja toimista, joilla työn estymistä vähennetään mahdollisimman tehokkaasti. Näissä tutkimuksissa pitkittäisaineistojen käyttö mahdollistaisi luotettavampien kausaalisuhteiden toteamista.fi
dc.format.extent72
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherSairausläsnäolo
dc.subject.othertyön estyminen
dc.subject.otherpresenteismi
dc.titleTyöntekijöiden sairausläsnäolon yleisyys ja työn estymisen vaihtelu
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202105062645
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTaloustiedefi
dc.contributor.oppiaineEconomicsen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi2041
dc.subject.ysotyökyky
dc.subject.ysotyöntekijät
dc.subject.ysoterveydentila
dc.format.contentfulltext
dc.rights.accessrightsTekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyösemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema..fi
dc.rights.accessrightsThe author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyväskylä University Library (https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation).en
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record