Show simple item record

dc.contributor.advisorKepler-Uotinen, Kaili
dc.contributor.advisorHankala, Mari
dc.contributor.authorMatilainen, Essi
dc.contributor.authorHuhtamäki, Manta-Sofia
dc.date.accessioned2021-05-05T06:36:18Z
dc.date.available2021-05-05T06:36:18Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/75302
dc.description.abstractTässä kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkimme luokanopettajaopiskelijoiden kokemuksia ohjattujen luokanopettajaharjoitteluiden stressitekijöistä ja niistä selviämisestä sekä heidän näkemyksiään luokanopettajan työn stressitekijöistä ja stressistä selviytymisen keinoista. Vastauksia tarkastellessamme kiinnitimme huomiota siihen, miltä osin opiskelijat ajattelivat näiden tekijöiden eroavan ja miltä osin pysyvän samankaltaisina työelämään siirryttäessä. Aihetta on tärkeä tutkia, koska parhaimmillaan tulokset voivat auttaa luokanopettajakoulutuksen kehittämistä siten, että opiskelijat saavat parempia valmiuksia vastata työelämän stressiin. Tutkimuksemme tuo näkyväksi keinoja, joiden opiskelijat ovat kokeneet auttavan harjoitteluiden stressistä selviämiseen. Toteutimme kvalitatiivisen tutkimuksen haastattelemalla kuutta luokanopettajaopiskelijaa eräästä suomalaisesta yliopistosta. Tutkittavistamme viisi oli naisia ja yksi mies. Analysoimme litteroidun aineiston laadullista sisällönanalyysiä käyttäen. Aineistostamme nousi esiin neljä teemaa, joihin liittyviä asioita opiskelijat mainitsivat sekä harjoitteluiden että luokanopettajan työn yhteydessä mahdollisina stressitekijöinä. Nämä teemat olivat oman riittävyyden kyseenalaistaminen, oppilaisiin liittyvät tekijät, vuorovaikutuksen haasteet ja ajanhallinnan pulmat. Lisäksi haastatteluissa mainittiin asioita vain harjoitteluiden stressitekijöinä tai vain luokanopettajan työn stressitekijöinä. Stressistä selviytymisen keinoista puhuttaessa yhteisiä teemoja harjoitteluissa ja luokanopettajan työssä olivat ohjaajien, vertaisten ja työyhteisön tuki sekä yhteistyö, psyykkaus, ajatusmallit ja itsensä kehittäminen sekä ajankäytön rajaus ja vapaa-aika. Näiden lisäksi haastatteluissa mainittiin asioita vain harjoitteluihin tai vain luokanopettajan työhön liittyvinä stressistä selviytymisen keinoina. Tutkimuksemme perusteella opetusharjoitteluihin ja näkemyksiin luokanopettajan työstä liittyy runsaasti stressitekijöitä. Opiskelijat ovat kuitenkin löytäneet itselleen sopivia stressistä selviytymisen keinoja, kuten sosiaalisen tuen etsimisen sekä ajankäytön rajaamisen, joiden ajattelevat olevan käyttökelpoisia keinoja myös työelämässä.fi
dc.format.extent130
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.titleLuokanopettajaopiskelijoiden kokemuksia ja näkemyksiä ohjattujen opettajaharjoitteluiden ja opettajan työn stressitekijöistä ja niistä selviämisestä.
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202105052616
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoluokanopettajat
dc.subject.ysoopiskelijat
dc.subject.ysostressi
dc.subject.ysostressinhallinta
dc.subject.ysoselviytyminen
dc.subject.ysotyöhyvinvointi
dc.subject.ysohyvinvointi
dc.subject.ysoopetusharjoittelu
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record