Show simple item record

dc.contributor.advisorStrömmer, Maiju
dc.contributor.advisorSulkunen, Sari
dc.contributor.authorLehtonen, Maija
dc.date.accessioned2021-04-30T05:05:48Z
dc.date.available2021-04-30T05:05:48Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/75253
dc.description.abstractTämä laadullinen tapaustutkimus tarkastelee miesenemmistöisellä alalla opiskelevien naisten ammatillista identiteettiä ja sukupuolta osana sitä. Suomessa työelämän ja opintojen sukupuolen mukainen jakautuminen eli segregaatio on voimakasta, joten aihe on yhteiskunnallisesti tärkeä. Miesenemmistöisillä aloilla opiskelevia ja työskenteleviä naisia on tutkittu jonkin verran, mutta ei juurikaan ammatillisen koulutuksen kontekstissa, joten tutkimukseni tuo kentälle uutta tietoa. Tutkimuskysymykseni ovat: 1) Millaisten diskurssien kautta ammatillinen identiteetti rakentuu miesenemmistöisellä alalla opiskelevien naisten puheessa ja miten näitä diskursseja rakennetaan kielellisesti? 2) Mikä sukupuolen merkitys on osana ammatillisen identiteetin diskursseja? Tutkimukseni teoreettisen lähestymistavan muodostavat kriittinen diskurssintutkimus ja systeemis-funktionaalinen kieliteoria. Tutkimukseni keskeisimmät käsitteet ovat ammatillinen identiteetti ja diskurssit. Ammatillinen identiteetti sisältää käsitykset itsestä ammatillisena toimijana (Eteläpelto & Vähäsantanen 2006), ja monikollisella diskurssien käsitteellä viittaan tunnistettaviin ja kiteytyneisiin merkityksellistämisen tapoihin (Pietikäinen & Mäntynen 2019). Haastattelin kolmea voimakkaasti miesenemmistöisellä alalla opiskelevaa naista. Naiset opiskelivat aikuiskoulutuksessa eräässä ammatillisessa oppilaitoksessa. Etsin ja analysoin litteroidusta haastatteluaineistosta keskeiset ammatillista identiteettiä rakentavat diskurssit, jonka jälkeen tarkastelin diskurssien kielellistä rakentumista systeemis-funktionaalisen kieliteorian interpersoonaisen ja ideationaalisen metafunktion valossa. Löytämäni diskurssit ovat fyysisyyden diskurssi, tulevaisuusdiskurssi, oppimisen diskurssi ja naissukupuoli ongelmana -diskurssi. Ammatillinen identiteetti hahmottuu diskursseissa fyysisen työskentelyn ja fyysisten ominaisuuksien, tulevaisuudennäkymien ja oppimiskokemusten kautta. Opiskelijoiden osaaminen kyseenalaistetaan usein heidän sukupuolensa perusteella, jolloin heidän todellinen osaamisensa jää huomiotta.fi
dc.format.extent64
dc.language.isofi
dc.subject.otherammatillinen identiteetti
dc.subject.otherdiskurssit
dc.subject.otherkriittinen diskurssintutkimus
dc.subject.othersysteemis-funktionaalinen kieliteoria
dc.titleTekniikan alalla opiskelevien naisten ammatillisen identiteetin diskurssit : sukupuoli osana ammatillista identiteettiä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202104302565
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSuomen kielifi
dc.contributor.oppiaineFinnishen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi309
dc.subject.ysoammatillinen koulutus
dc.subject.ysosegregaatio
dc.subject.ysosukupuoli
dc.subject.ysoammatti-identiteetti


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record