Show simple item record

dc.contributor.advisorKuronen, Mikko
dc.contributor.authorKnuutila, Janne
dc.date.accessioned2021-04-30T04:54:32Z
dc.date.available2021-04-30T04:54:32Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/75251
dc.description.abstractTämän tutkielman tarkoituksena on selvittää, millaisia vaikutuksia läheisellä kohdekielisellä kielialueella on toisen kotimaisen kielen kielenoppimismotivaatioon suomalaisissa lukio-opiskelijoissa. Kohdealueena tutkimuksessa on keskisuuri kunta Suomen Meri Lapissa. Alueelta on noin 30 kilometrin matka Suomen ja Ruotsin väliselle valtionrajalle. Tutkimuksen kohderyhmänä on keskisuuren lukion toisen ja kolmannen vuosikurssin täysi-ikäiset opiskelijat. Tutkimuksen materiaalinkeruumetodina ovat puolistrukturoidut teemahaastattelut, jotka suoritettiin kahtena kolmen henkilön ryhmähaastatteluna. Haastattelut koostuivat n. 15 kysymyksestä, jotka liittyivät haastateltavien opiskeluun ja suhtautumiseen ruotsin kieleen. Haastattelut äänitettiin ja litteroidut aineistot analysoitiin sisällönanalyysin keinoin tutkimuskysymysten valossa. Yksityisyydensuojan takaamiseksi kohdekunnan ja lukion nimi jätetään julkaisematta ja äänitteet tuhottiin analysoinnin jälkeen. Tutkimuskysymykset, joille tutkimus rakentuu, ovat seuraavat: 1. Hyödyntävätkö oppijat kohdekielistä kielialuetta kielenosaamisessaan? 2. Missä määrin haastateltavat käyttävät ruotsia valtionrajan läheisyydessä? 3. Vaikuttaako rajan läheisyys kohdekielen oppimismotivaatioon? Tutkimukseni tulokset osoittavat, että läheinen kohdekielinen kielialue ei merkittävästi lisää motivaatiota ruotsin kielen oppimista kohtaan. Haastateltavien vastauksista käy ilmi, että opettajalla ja kielenopetuksessa käytettävillä työtavoilla on suurempi vaikutus kielenoppimis- ja -opiskelumotivaatioon. Ruotsissa ja eritoten läheisellä kauppa-alueella, Haaparannalla, asioidessa useimmiten käyttökieleksi valikoituu suomi tai englanti. Haastateltavat kokevat, että asioidakseen ruotsiksi esimerkiksi vapaa-ajan ostosten yhteydessä tulisi heidän sanastonsa ja kielikompetenssinsa olla laajempaa.fi
dc.format.extent24
dc.language.isosv
dc.subject.otherandraspråkstillägnande
dc.titleInlärningsmotivation och närhet till det svenskspråkiga området : studie om motivation och språkval hos sydlappländska ungdomar i Finland
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202104302563
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineRuotsin kielifi
dc.contributor.oppiaineSwedishen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi306
dc.subject.ysoruotsin kieli
dc.subject.ysomotivaatio
dc.subject.ysokielen oppiminen
dc.subject.ysokielivalinnat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record