Show simple item record

dc.contributor.advisorVehniäinen, Eeva-Riikka
dc.contributor.advisorRigaud, Cyril
dc.contributor.advisorEriksson, Andreas
dc.contributor.authorJärvenpää, Kaisa
dc.date.accessioned2021-04-27T09:29:23Z
dc.date.available2021-04-27T09:29:23Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/75217
dc.description.abstractPolyaromaattiset hiilivedyt (PAH) ovat ympäristössä esiintyviä orgaanisia haitta-aineita, joiden lähteitä ovat fossiilisten polttoaineiden epätäydellinen palaminen ja metsäpalot mutta myös esimerkiksi jätevedet. Reteeniä (7-isopropyyli-1-metyylifenantreeni) havaitaan erityisesti paperi- ja sellutehtaiden alapuolisten vesistöjen sedimenteissä. Tässä pro gradu -tutkielmassa tutkittiin altistuksen ajankohdan ja keston merkitystä reteenin kehitystoksisuuteen kirjolohen (Oncorhynchus mykiss) poikasissa. Kalanpoikasia altistettiin reteenille eri pituisia ajanjaksoja kahdessa eri kehitysvaiheessa ruskuaispussivaiheen aikana. Tutkittavia vasteita olivat Cyp1a-induktio, ruskuaispussitaudin oireiden ilmentyminen ja vakavuus (BSD-indeksi), poikasten pituus ja ruskuaisen pinta-ala sekä sydämen syke. Cyp1a-induktio oli selvästi koholla positiivisissa kontrolleissa, mutta merkitsevä ero havaittiin vain aikaisemmassa altistuksessa. BSD-indeksi kasvoi lähes järjestelmällisesti altistuksen keston myötä ja korreloi merkitsevästi Cyp1a-induktion kanssa. Merkitseviä eroja käsittelyjen välillä havaittiin enemmän aikaisemmassa altistuksessa. Tulosten perusteella altistuksen keston piteneminen ja aikaisempi kehitysvaihe lisäävät reteenin toksisuutta kirjolohenpoikasissa. Tämä on tärkeä huomioida, kun arvioidaan reteenialtistuksen vaikutuksia vesistöissä.fi
dc.description.abstractPolycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) are ubiquitous environmental pollutants sourcing from incomplete combustion of fossil fuels and forest fires but also e.g., industrial effluents. Retene (7-Isopropyl-1-methylphenanthrene) is found especially in the sediments downstream of paper- and pulp mills. In this master’s thesis, the effect of timing and duration of the exposure on the developmental toxicity of retene in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) larvae was studied. Rainbow trout larvae were exposed to retene for periods of different lengths at two time points during the yolk sac stage. The effects of the exposures were evaluated through assessing Cyp1a-induction, appearance and severity of blue sac disease (BSD) symptoms, length and yolk area of the larvae and heartbeat. Cyp1a-induction was clearly increased in the positive controls but significant difference was found solely in the early exposure. BSD-index increased almost systematically with the duration of the exposure and correlated significantly with the Cyp1a-induction. Generally, more significant differences between the treatments were found in the early exposure in comparison to the late exposure. According to the results, retene toxicity seems to increase with the length of the exposure and earlier developmental stage of the rainbow trout larvae. This is worth considering in the risk assessment of retene in the aquatic environment.en
dc.format.extent78
dc.language.isofi
dc.subject.otherAhR
dc.subject.otherBSD
dc.subject.otherCyp1a
dc.subject.otherELS
dc.subject.otherkalanpoikanen
dc.subject.otherkehitysvaihe
dc.subject.otherruskuaispussitauti
dc.subject.othertoksikologia
dc.titleAltistuksen ajankohdan ja keston vaikutus reteenin kehitystoksisuuteen kirjolohen (Oncorhynchus mykiss) poikasissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202104272527
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaMatemaattis-luonnontieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sciencesen
dc.contributor.laitosBio- ja ympäristötieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Biological and Environmental Scienceen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineYmpäristötiedefi
dc.contributor.oppiaineEnvironmental scienceen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi40151
dc.subject.ysojätevesi
dc.subject.ysoPAH-yhdisteet
dc.subject.ysovesistöt
dc.subject.ysoöljyonnettomuudet
dc.subject.ysokirjolohi
dc.rights.accessrightsTekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyösemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema..fi
dc.rights.accessrightsThe author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyväskylä University Library (https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation).en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record