Show simple item record

dc.contributor.advisorHanka, Heikki
dc.contributor.advisorLonkila, Helena
dc.contributor.authorLehtinen, Laura
dc.date.accessioned2021-04-27T08:54:00Z
dc.date.available2021-04-27T08:54:00Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/75215
dc.description.abstractTutkimuskohteena on Kalasataman keskuksen tornitaloprojekti Helsingissä. Lähestymistapa on kulttuuriympäristöllinen ja kaupunkikuvallinen. Kalasataman metroaseman yhteyteen rakennetaan kahdeksan tornitaloa, joista korkein on 134-metriä. Olemassa olevaa asemakaavaa jouduttiin muuttaman, jotta suunnittelukilpailun voittanut SRV:n ehdotus voitiin toteuttaa. Keskus on osa uutta Kalasataman kaupunginosaa, joka rakentuu entisen teollisuuden ja sata-matoiminnan hallitseman Sörnäisten alueelle. Ympäristöään huomattavasti korkeammat tornitalot vaikuttavat kaupunkikuvaan, lähiympäristön kokemiseen ja kaukomaisemaan. Lähistöllä on kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi määritelty Suvilahden alue. Helsinki on ominaispiirteiltään melko matala, ja merellinen Helsinki on määritelty kansallismaisemaksi. Tutkielma kattaa ajallisesti koko prosessin Helsingin kaupungin toteutuskilpailusta voittajan valintaan ja asemakaavamuutokseen 2009-2012. Analyysi kohdistuu asemakaavamuutoksen prosessiin. Tutkimusaineistona on kaupunkisuunnittelun prosessin synnyttämä julkinen materiaali. Tutkimusmenetelmänä on kriittinen diskurssianalyysi. Tutkielma pyrkii selvittämään, miten uusi keskus sijoittuu osaksi kaupunkihistoriaa ja kaupunkikuvan muutosta, miten kulttuuriympäristö määrittyy, miten prosessi eteni ja miten vaikutuksia kaupunkiympäristöön, kaupunkikuvaan ja kaupunkimaisemaan arvioidaan ja miten niistä puhutaan. Kaavamuutokseen liittyvät aineisto esittelee kulttuuriympäristöllisiä vaikutuksia ja niiden johtopäätökset tukevat tornitaloprojektia. Kaupunginmuseon lausunnot heijastelivat erilaista suhtautumista rakentamisen vaikutuksiin kuin kaupunkisuunnitteluviraston aineistot. Prosessin aikaisessa keskustelussa on erotettavissa viisi erilaista diskurssia, jotka osin läpileikkaavat toisiaan: Kulttuuriperintöarvojen diskurssi (tai Historiallisen kaupungin diskurssi), Urbaa-nin kaupungin diskurssi (tai Urbaanin kehityksen diskurssi), Maamerkkidiskurssi, Asiantuntijuuden (tai Selvitysten diskurssi) sekä Muutoksen diskurssi. Korkean rakentamisen motiivina voi olla esim. imagorakentaminen, pyrkimys tiiviiseen ja tehokkaaseen kaupunkiin tai taloudellinen voitontavoittelu. Globalisaation aikakaudella kaupungit uhkaavat samankaltaistua, toisaalta paikallisuus korostuu. Minkä arvojen perusteella Helsinki rakentuu? Kalasataman keskus on ensimmäinen suuremman mittaluokan tornitaloprojekti Helsingissä ja sille luodaan suuri odotuksia - tavoitellaan maamerkkiä ja porttia kau-punkiin, kaupunkikulttuurillista ja maisemallista symbolia. Vaikuttaa kuitenkin siltä, ettei tornitalojen vaikutusten todellisesta merkityksestä käyty kunnollista keskustelua.fi
dc.format.extent101
dc.language.isofi
dc.subject.otherkaupunkimaisema
dc.subject.otherkorkea rakentaminen
dc.subject.otherdiskurssianalyysi
dc.titlePilvenpiirtäjistä tornitaloihin - kulttuuriympäristöllisiä arvonäkökulmia Helsingin Kalasataman tornitaloprojektissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202104272525
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosMusiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Music, Art and Culture Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTaidehistoriafi
dc.contributor.oppiaineArt Historyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi310
dc.subject.ysokaupunkitutkimus
dc.subject.ysokaupunkisuunnittelu
dc.subject.ysokaupunkikuva
dc.subject.ysoKalasatama (Helsinki)
dc.subject.ysokaupunginosat
dc.subject.ysokulttuuriympäristö
dc.subject.ysorakennettu ympäristö


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record