Show simple item record

dc.contributor.authorPaldanius, Hilkka
dc.date.accessioned2021-04-21T09:50:52Z
dc.date.available2021-04-21T09:50:52Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationPaldanius, H. (2019). Selostuksesta tulkintoihin : aineistojen esittäminen lukiolaisten historian esseissä. <i>Virittäjä</i>, <i>123</i>(3), 347-372. <a href="https://doi.org/10.23982/vir.70430" target="_blank">https://doi.org/10.23982/vir.70430</a>
dc.identifier.otherCONVID_67413213
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/75156
dc.description.abstractArtikkelissa selvitetään tiedonalakohtaisten tekstitaitojen viitekehyksessä, miten lukiolaisten historian esseissä rekontekstualisoidaan aineistona olevia historiallisia -dokumentteja ja miten dokumentteja selostavat ja niitä tulkitsevat esitykset eroavat toisistaan. Aineistona on 52 lukion kurssikokeen yhteydessä kirjoitettua esseetä, joiden tehtävänanto edellyttää aineistojen hyödyntämistä vastauksen perustelussa. Tutkimuksen teoreettisena ja metodologisena viitekehyksenä ovat systeemis-funktionaalinen kieliteoria ja siihen pohjautuva suhtautumisen teoria. Tutkimuksen analyysiyksikön rajauksessa hyödynnetään projektion käsitettä, ja analyysin kohteeksi on valittu sellaiset projektiot, joissa tiedon lähteeksi osoitetaan aineistona olevat dokumentit. Tutkimuksen perusteella dokumenttien esittämisen tavat voidaan nähdä jatkumona, jonka toisessa päässä ovat tiukemmin dokumentin muotoa noudattavat ja toisessa päässä kauempana dokumentin sisällöstä olevat projektiot. Historian tekstitaitojen kannalta kiinnostavia ovat tulkintaa osoittavat esitykset, joissa projektion muotoilu voi kieliä kirjoittajan historian osaamisesta. Projektioiden muotoilussa näkyy myös se, että tehtävänantoon kuuluu useampia dokumentteja, joita tulkitaan suhteessa toisiinsa. Kuvadokumenttia projisoidaan tekstidokumenteista poikkeavalla tavalla, sillä jo pelkkä dokumentin sisällön esittäminen vaatii kirjoittajalta kuvan selostamista omin sanoin. Monissa dokumenttia projisoivissa esityksissä on suhtautumisen ilmauksia, jotka esittävät dokumentit faktuaalisina ja tekstiin rakentuvan kirjoittajaäänen ajattelua tukevina lähteinä, mikä voi olla ongelmallista historian tekstitaitojen kannalta. Dokumenttien esittämisen tavoissa yksittäisillä sananvalinnoilla voi olla merkitystä sille, millaisen kuvan esitys rakentaa kirjoittajan historian osaamisesta. Niinpä historian opetuksessa olisikin tärkeää panostaa aineistojen esittämisen opetteluun, jotta tällä tiedonalalla tärkeät tekstitaidot kehittyisivät.fi
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languagefin
dc.language.isofin
dc.publisherKotikielen Seura
dc.relation.ispartofseriesVirittäjä
dc.rightsIn Copyright
dc.subject.otherhistoria
dc.subject.otherkirjoittaminen
dc.subject.otherprojektio
dc.subject.othersuhtautumisen teoria
dc.subject.otherhistory
dc.subject.otherwriting
dc.subject.otherprojection
dc.subject.otherappraisal theory
dc.titleSelostuksesta tulkintoihin : aineistojen esittäminen lukiolaisten historian esseissä
dc.typearticle
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202104212455
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.oppiaineSuomen kielifi
dc.contributor.oppiaineFinnishen
dc.type.urihttp://purl.org/eprint/type/JournalArticle
dc.description.reviewstatuspeerReviewed
dc.format.pagerange347-372
dc.relation.issn0042-6806
dc.relation.numberinseries3
dc.relation.volume123
dc.type.versionpublishedVersion
dc.rights.copyright© Kirjoittaja & Kotikielen Seura, 2019
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.relation.grantnumber294490
dc.relation.grantnumber294487
dc.subject.ysohistoria
dc.subject.ysoprojektio
dc.subject.ysolähdeaineisto
dc.subject.ysotekstitaito
dc.subject.ysokirjoittaminen
dc.format.contentfulltext
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p1780
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p8992
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p7605
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p22257
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p2512
dc.rights.urlhttp://rightsstatements.org/page/InC/1.0/?language=en
dc.relation.doi10.23982/vir.70430
dc.relation.funderSuomen Akatemiafi
dc.relation.funderSuomen Akatemiafi
dc.relation.funderAcademy of Finlanden
dc.relation.funderAcademy of Finlanden
jyx.fundingprogramAkatemiahanke, SAfi
jyx.fundingprogramAkatemiahanke, SAfi
jyx.fundingprogramAcademy Project, AoFen
jyx.fundingprogramAcademy Project, AoFen
jyx.fundinginformationLiittyy Suomen Akatemian rahoittamaan hankkeeseen Engaging in disciplinary thinking: historical literacy practices in Finnish upper secondary schools. Tutkimustani on rahoittanut Koneen Säätiö.


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright