Show simple item record

dc.contributor.authorLappeteläinen, Anita
dc.date.accessioned2021-04-07T07:20:54Z
dc.date.available2021-04-07T07:20:54Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.isbn978-951-39-8580-6
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/74977
dc.description.abstractThis dissertation study explored how physically disabled women constructed their maternal identity and agency in their narratives. The whole dissertation consisted of three sub-studies which were published in peer-reviewed articles. Overall, 16 physically disabled were interviewed for the study. The data were analyzed narratively. The findings illustrated how disabled women struggled with negative meanings and stigma related to disability, which caused tensions and conflicts in the construction of maternal identity. The disabled women negotiated and resisted their stigmatized identity as disabled mothers and drew heavily on the culturally dominant narrative of good motherhood in constructing a positive and competent identity and agency. The findings showed that motherhood and children became important factors when constructing identity and adapting to life changes, and thus disabled women could reconstruct an empowered maternal identity. According to this study, the relationship between disabled women’s motherhood and society is still tensioned. This suggests that it is important to recognize the diversity of motherhood and parenthood and the needs for support related to being a mother. Personal narratives could thus be used in peer support groups. Such groups might encourage disabled women to share their experiences with other mothers, help them acquire more information and find support for problems. In addition, these groups could help disabled women understand and approve of the uniqueness and difference of every mother.en
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa tarkasteltiin, miten fyysisesti vammaiset naiset rakentavat kerronnassaan äitiysidentiteettiään ja toimijuuttaan. Tutkimusaineistona toimivat kuudentoista fyysisesti vammaisen naisen äitiyskertomukset, jotka analysoitiin narratiivisesti. Tutkimustulokset osoittivat, miten fyysisesti vammaiset naiset joutuivat vastustamaan vammaisuuteen liitettäviä kielteisiä merkityksiä sekä kamppailemaan näiden merkitysten luoman stigman kanssa. Tämä puolestaan aiheutti jännitteitä ja ristiriitoja heidän äitiysidentiteettinsä rakentamiseen. Äitiys mahdollisti muutoksen vammaisten naisten identiteetin rakentamisessa, ja heidän äitiyskertomuksensa edustivatkin muutos- ja kasvukertomuksia. Fyysisesti vammaiset naiset hyödynsivät kulttuurisia mallitarinoita äitiysidentiteetin rakentamisessa. Äitiydellä oli suuri merkitys heille: se mahdollisti identiteetin eheytymisen ja elämän merkitykselliseksi kokemisen. Lisäksi äitiys antoi mahdollisuuden tulla nähdyksi vastuullisena aikuisena ja saamaan yhteiskunnalta kunnioitusta. Fyysisesti vammaisten naisten äitiyskertomukset osoittivat, miten vammaisten naisten äitiys on yhteiskunnallisena kysymyksenä ristiriitainen ja jännitteinen. Näin ollen äitiyden ja vanhemmuuden moninaisuuden ja äitiyteen liittyvien tuen tarpeiden tunnistaminen terveydenhuollon, sosiaalihuollon ja kuntouksen palveluissa voisivat vahvistaa vammaisten naisten vanhemmuutta. Kerronnallisen lähestymistavan hyödyntäminen voisi auttaa äitejä jakamaan erilaisia kokemuksia, saamaan tukea ongelmatilanteissa ja ymmärtämään ja hyväksymään jokaisen äidin erilaisuuden ja yksilöllisyyden.fi
dc.relation.ispartofseriesJYU dissertations
dc.relation.haspart<b>Artikkeli I:</b> Lappeteläinen, A., Sevón, E., & Vehkakoski, T. (2017). Forbidden option or planned decision? : Physically disabled women’s narratives on the choice of motherhood. <i>Scandinavian Journal of Disability Research, 19 (2), 140-150.</i> DOI: <a href="https://doi.org/10.1080/15017419.2016.1243150"target="_blank"> 10.1080/15017419.2016.1243150</a>. JYX: <a href="https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/53136"target="_blank"> jyx.jyu.fi/handle/123456789/53136</a>.
dc.relation.haspart<b>Artikkeli II:</b> Lappeteläinen, A., Sevón, E., & Vehkakoski, T. (2018). ‘Celebrating diverse motherhood’ : Physically disabled women’s counter-narratives to their stigmatised identity as mothers. <i>Families, Relationships and Societies, 7 (3), 499-514. </i> DOI: <a href="https://doi.org/10.1332/204674317X15034137417334"target="_blank"> 10.1332/204674317X15034137417334</a>. JYX: <a href="https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/60651"target="_blank"> jyx.jyu.fi/handle/123456789/60651</a>.
dc.relation.haspart<b>Artikkeli III:</b> Lappeteläinen, Anita; Sevón, Eija; Vehkakoski, Tanja (2019). Äitiysidentiteetin uudelleenrakentaminen vammautumisen jälkeen. <i>Psykologia, 54 (2), 106-121.</i>
dc.subject.otherkulttuurinen mallitarinafi
dc.subject.otherdominant narrativeen
dc.subject.othernarratiivinen identiteettifi
dc.subject.othernarrative identityen
dc.titleFyysisesti vammaisten naisten kertomukset äitiydestä: äitiysidentiteetin rakentumisen jännitteitä
dc.identifier.urnURN:ISBN:978-951-39-8580-6
dc.subject.ysotoimijuusfi
dc.subject.ysohuman agencyen
dc.subject.ysovammaisuusfi
dc.subject.ysodisabilityen
dc.subject.ysoäitiysfi
dc.subject.ysomaternityen
dc.subject.ysovammaisetfi
dc.subject.ysodisabled peopleen
dc.subject.ysonaisetfi
dc.subject.ysowomenen
dc.subject.ysokokemuksetfi
dc.subject.ysoexperiences (knowledge)en
dc.subject.ysoäiditfi
dc.subject.ysomothersen
dc.date.digitised


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record