Show simple item record

dc.contributor.advisorLiinamaa, Tarja
dc.contributor.authorHiltunen, Riitta
dc.contributor.authorSaarentausta, Riitta
dc.date.accessioned2021-04-01T11:56:43Z
dc.date.available2021-04-01T11:56:43Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/74938
dc.description.abstractMuuntuva ja uudistuva työympäristö haastaa henkilöstön oppimaan uutta ja kehittämään uusia toimintatapoja työn tekemiseen. Muutoksiin vastaaminen vaatii henkilöstöltä vahvaa ammatillista toimijuutta. Aiempien tutkimustulosten mukaan työyhteisön psykologisen turvallisuuden tiedetään vahvistavan työssä oppimisen kulttuuria ja kokemuksien jakamista. Tässä tutkimuksessa on tarkoituksena selvittää sitä, millaiseksi henkilöstö koki ammatillisen toimijuutensa ja psykologisen turvallisuutensa työyhteisössä. Sen lisäksi haluttiin tutkia, esiintyikö henkilöstön tai esimiesasemassa olevien välillä eroa. Tutkimusaineisto oli osa Koe! - Digi –kehittämistutkimusohjelmaan liittyvää kyselyaineistoa. Kyselyyn vastanneet toimivat sosiaalialan organisaatiossa (n=146). Vastaajat arvioivat ammatillista toimijuuttaan Vähäsantasen, Hökän, Paloniemen ja Eteläpellon (2019) ammatillisen toimijuuden mittariin perustuvien kysymysten avulla. Kyselylomakkeen psykologista turvallisuutta koskevat väittämät perustuivat Edmondsonin (1999) kehittämään psykologisen turvallisuuden mittariin. Aineisto analysoitiin hierarkisella lineaarisella regressioanalyysillä. Tämän tutkimuksen mukaan henkilöstön työyhteisössä kokema psykologinen turvallisuus on positiivisessa yhteydessä ammatilliseen toimijuuteen. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että ne työntekijät, jotka kokivat vahvempaa psykologista turvallisuutta, kokivat pystyvänsä harjoittamaan ammatillista toimijuuttaan vahvemmin. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että esimiesasemassa olevat kokivat ammatillisen toimijuutensa vahvemmaksi kuin muu henkilöstö. Tämän tutkimuksen perusteella ammatillinen toimijuus ei ole pysyvä työtekijän ominaisuus, vaan se muuntuu koetun psykologisen turvalli-suuden mukaisesti. Tämä tutkimus osoittaa, että työyhteisöissä tulee kiinnittää huomiota psykologisesti turvallisen työilmapiirin luomiseen. Psykologisesti turvallinen työympäristö vahvistaa ja tukee työntekijöiden ammatillista toimijuutta vaikuttaen myönteisesti työssä oppimiseen ja kokonaisuudessaan työn tuloksellisuuteen.fi
dc.format.extent100
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherammatillinen toimijuus
dc.subject.otherpsykologinen turvallisuus
dc.subject.otheresimiesasema
dc.titleAmmatillinen toimijuus ja psykologinen turvallisuus sosiaalialan organisaatiossa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202104012264
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineAikuiskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineAdult Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi102
dc.subject.ysotoimijuus
dc.subject.ysoammatti-identiteetti
dc.subject.ysojohtaminen
dc.subject.ysososiaaliala
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record