Show simple item record

dc.contributor.advisorUskali, Turo
dc.contributor.authorSalmela, Salla
dc.date.accessioned2021-03-19T07:23:28Z
dc.date.available2021-03-19T07:23:28Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/74684
dc.description.abstractTutkimuksessa tarkasteltiin toimittajien näkemyksiä tietojenkäsittelyjournalismin (computational journalism) sovellusten käytöstä uutistyössä. Tietojenkäsittelyjournalismi käsitetään tässä tutkielmassa sateenvarjoterminä tietojenkäsittelyn yhdistämiselle journalistiseen ajatteluun ja journalistisiin käytäntöihin ja päämääriin. Tavoitteena oli selvittää, mihin journalistit haluaisivat näitä sovelluksia työssään käyttää ja mitä he kokevat tarvitsevansa hyödyntääkseen niitä optimaalisella tavalla. Tutkimus toteutettiin laadullisena tapaustutkimuksena tarkastellen Suomen Tietotoimiston (STT) uutistoimituksessa työskenteleviä journalisteja. Aineisto kerättiin teemahaastatteluin loppuvuodesta 2020 ja analysoitiin laadullisella sisällönanalyysillä teemoitellen. Teema-alueet nousivat aineistosta, mutta analyysivaiheessa tuloksia peilattiin aiheesta aiemmin tehtyyn tutkimukseen. Tuloksista ilmeni, että toimittajat näkivät tietojenkäsittelyjournalismissa runsaasti positiivista potentiaalia erityisesti uutistyön rutiinitehtävien keventämisessä, mutta optimismilla oli reunaehtonsa: kaikki haastateltavat mainitsivat liiallisen tai sokean luoton teknologiaan uhkakuvana, eikä kukaan olisi luovuttanut journalistista päätösvaltaa koneelle. Toimittajat katsoivat tietojenkäsittelyjournalismiin pohjaavien uusien työtapojen ja sovellusten käyttöönottoa jarruttavien tai edistävien tekijöiden jakaantuvan pääasiassa kolmeen teema-alueeseen: teknisiin, resurssi- ja sosiaalisiin tekijöihin. Nämä tekijät olivat lisäksi vahvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Parhaimmat mahdollisuudet muutoksen onnistumiselle nähtiin, kun kaikki kolme osa-aluetta olivat tasapainossa. Toimittajat katsoivat resurssien kuten ajan ja perehdytyksen sekä teknisten toteutusten toimivuuden olevan ratkaisevia uusien työtapojen ja sovellusten käyttöönoton onnistumisen tai epäonnistumisen kannalta. Sosiaalisia tekijöitä pidettiin myös tärkeinä, mutta aiemmasta tutkimuksesta hieman poiketen tässä tapaustutkimuksessa toimittajien asenteiden sijaan sosiaalisessa ulottuvuudessa korostui johtamisen merkitys kuten muutoksen selkeä perustelu, osallistaminen ja pitkäjänteisyys. Journalistien ammatti-identiteettiin tai ammatillisiin arvoihin tietojenkäsittelyjournalismin ei toistaiseksi nähty juuri vaikuttaneen. Tämän tapaustutkimuksen voidaan katsoa tukevan aiempaa tutkimusta, jossa toimittajien osallistaminen tietojenkäsittelyjournalismin käyttöönottoon liittyviin muutosprosesseihin ja heidän tarpeidensa huomioiminen on nähty muutoksen onnistumisen kannalta jopa ratkaisevan tärkeänä.fi
dc.format.extent105
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.othercomputational journalism
dc.subject.otheruutisautomaatio
dc.titleAutomaatiota uutistoimistossa : tapaustutkimus STT:n toimittajien näkemyksistä tietojenkäsittelyjournalismista
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202103192024
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineJournalistiikkafi
dc.contributor.oppiaineJournalismen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi3133
dc.subject.ysotapaustutkimus
dc.subject.ysojournalismi
dc.subject.ysotoimitustyö
dc.subject.ysouutistoimistot
dc.subject.ysoautomaatio
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record