Show simple item record

dc.contributor.advisorKiili, Johanna
dc.contributor.authorPadatsu, Jaakko
dc.date.accessioned2021-03-04T11:34:46Z
dc.date.available2021-03-04T11:34:46Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/74493
dc.description.abstractMaisterintutkielmani aiheena on CP-vammaisuuden kokemus ja sen suhde suomalaiseen yhteiskunnalliseen ja kulttuuriseen kontekstiin. Tutkielman teoreettinen viitekehys perustuu pääosin symboliseen ja tulkitsevaan antropologiaan ja erityisesti antropologi Clifford Geertzin teoriaan kulttuurista ja sen tutkimuksesta. Tutkielma sijoittuu yhteiskuntatieteellisenä maisterintutkielmana sosiaalisen vammaistutkimuksen kenttään ja näkökulma vammaisuuteen on tutkimustraditiolle tyypillisesti yhteiskunnallinen ja sosiokulttuurinen. Maisterintutkielmani teoreettinen tavoite on tarkastella millaisten kulttuuristen symbolien kautta CP-vammaiset reflektoivat kokemustaan vammaisuudesta ja millaisia merkityksiä kulttuurisiin symboleihin liitetään elämäntarinoissa. Kulttuuri ja kulttuuriset symbolit ovat tutkielman keskeisiä käsitteitä. Kulttuuri on tämän tutkielman yhteydessä merkitysten verkosto, jossa kollektiiviset kulttuuriset symbolit heijastavat kulttuurisia arvoja ja asenteita. Kulttuuriset symbolit ovat lisäksi kohteita sosiaalisen roolin subjektiiviselle reflektiolle. Käytännöllisemmällä tasolla tutkielman tavoite on tuottaa tietoa CP-vammaisuuden kokemuksesta suomalaisessa kontekstissa. Tutkielma sisältää laajan vammaisten aseman historiallisen tarkastelun, joka toimii osana analyysia. Olen käyttänyt aineistona CP-vammaisuuden kokemuksen tarkastelussa Invalidiliitto ry:n CP-ikä/kunto -projektissa kerättyjä CP-vammaisten kirjoittamia elämäntarinoita. Aineisto muodostuu kahdestakymmenestä elämäntarinasta. Elämäntarinoissa kirjoittajat pohtivat elämänsä kulkua sekä sen merkittäviä tapahtumia ja vaiheita. Kaikkien elämäntarinoiden keskiössä on CP-vamman vaikutus elämään. Maisterintutkielmani metodologiana toimii tulkinta, joka on tulkitsevan ja symbolisen antropologian sekä filosofisen hermeneutiikan ytimessä. Tulkinnan prosessissa aineistosta nousivat esille diagnoosin, koulun ja koulutuksen sekä työn kulttuuriset symbolit. Tulkinta toi esille vammaisuuteen liittyvien käsitysten ja arvojen kulttuurisen ja yhteiskunnallisen muutoksen ja sen yhteiskunnallisten osa-alueiden eritahtisuuden. Tutkielma on sosiaalisen vammaistutkimuksen kentässä perustutkimusta vammaisuuden kokemuksesta, mutta sen lisäksi se tarjoaa perustan saman aiheen antropologiselle käsittelylle toisissa sosiokulttuurisissa konteksteissa.fi
dc.format.extent91
dc.language.isofi
dc.titleKohti oman näköistä elämää : kulttuuriset symbolit CP-vammaisten elämäntarinoissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202103041855
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysoCP-vammaiset
dc.subject.ysovammaiset
dc.subject.ysovammaisuus
dc.subject.ysosymbolit
dc.subject.ysokokemukset
dc.subject.ysokulttuurintutkimus
dc.subject.ysoantropologia
dc.subject.ysovammaistutkimus
dc.subject.ysokehitysvammaiset
dc.subject.ysovammat
dc.subject.ysotulkinta


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record