Show simple item record

dc.contributor.advisorPuukari, Sauli
dc.contributor.authorSeppänen, Vilma
dc.contributor.authorVarjonen, Vilma
dc.date.accessioned2021-03-01T06:46:08Z
dc.date.available2021-03-01T06:46:08Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/74428
dc.description.abstractTämän pro gradu- tutkielmamme tarkoituksena oli selvittää, miten ammatillisen koulutuksen opinto-ohjaajat näkevät työelämän muutoksen ja sen vaikutukset omaan ohjaustyöhön. Lisäksi tarkoituksena oli selvittää, millä tavalla ammatillisen koulutuksen opinto-ohjaajat haluaisivat kehittää omaa ohjausosaamistaan. Tämä tutkimus on toteutettu osana Opinto-ohjauksen ammattilaiset työssään- tutkimushanketta. Aineisto on kerätty keväällä 2020 haastattelemalla 42 opinto-ohjauksen ammattilaista. Haastattelut toteutettiin teemahaastatteluina. Meidän aineistomme sisältää 12 ammatillisen koulutuksen opinto-ohjaajan haastattelua. Aineisto on analysoitu laadullisesti aineistolähtöistä sisällönanalyysiä hyödyntäen. Tutkimuksessamme oli kaksi tutkimuskysymystä. Sisällönanalyysin tuloksena molempiin tutkimuskysymyksiin muodostui neljä pääluokkaa. Tutkimuskysymyksen Millaisena opinto-ohjaajat näkevät työelämän muutoksen ja sen vaikutukset omaan ohjaustyöhön vastauksissa nousi esille ohjaajien kokemukset työelämän jatkuvasta muutoksesta, työelämää muokkaavista tekijöistä, moninaisuuden ja yksilöllisyyden huomioon ottamisesta sekä työelämälähtöisyydestä omassa ohjauksessa. Toiseen tutkimuskysymykseen Millä tavalla ammatillisen koulutuksen opinto-ohjaajat haluaisivat kehittää omaa ohjausosaamistaan, pääluokiksi muodostui oman tiedon ja osaamisen jakaminen, oman osaamisen päivittäminen, tarve kehittää omia taitoja moninaisuuden kohtaamiseen sekä mahdollisuus kehittää omaa osaamista kouluttautumalla. Tulevaisuudessa on tärkeä pohtia, miten ohjaus saataisiin vastaamaan työelämän muutoksia ja miten se valmistaisi opiskelijoita tulevaa työelämää varten. Opinto-ohjaajien mahdollisuudet kehittyä omassa työssään on tärkeä huomioida. Ohjaajilla tulisi olla riittävät mahdollisuudet kehittää omaa ohjausosaamistaan, sillä näin myös opiskelijoille voidaan tarjota ajan hermoilla olevaa ja parasta mahdollista ohjausta.fi
dc.format.extent96
dc.language.isofi
dc.title"Yhteiskunta muuttuu, meidänkin on muututtava siellä mukana." : ammatillisen koulutuksen opinto-ohjaajien näkemyksiä työelämän muutoksesta ja sen vaikutuksista omaan ohjaustyöhön
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202103011796
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineOhjausalan maisteriohjelmafi
dc.contributor.oppiaineMaster’s Degree Programme in Guidance and Counsellingen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi1031
dc.subject.ysoosaaminen
dc.subject.ysokompetenssi
dc.subject.ysotyönkuva
dc.subject.ysotyöelämä
dc.subject.ysoohjaus (neuvonta ja opastus)
dc.subject.ysoammatillinen koulutus
dc.subject.ysoopinto-ohjaus
dc.subject.ysoopinto-ohjaajat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record