Show simple item record

dc.contributor.advisorSivunen, Anu
dc.contributor.authorJämsen, Rasa
dc.date.accessioned2021-02-15T07:05:52Z
dc.date.available2021-02-15T07:05:52Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/74209
dc.description.abstractTämän maisterintutkielman tavoitteena oli kuvata ja ymmärtää, millä tavoin koronaviruksen aiheuttama poikkeuksellinen etätyötilanne oli yhteydessä työyhteisöjen relationaaliseen viestintään. Tavoitteeseen pyrittiin tarkastelemalla työntekijöiden käsityksiä ja kokemuksia, sekä näiden yleisyyttä. Relationaalisella viestinnällä tarkoitettiin tässä tutkielmassa viestintää, joka rakentaa, ylläpitää ja muovaa työyhteisön jäsenten välistä vuorovaikutussuhdetta. Koronaviruspandemian vuoksi Suomessa siirryttiin maaliskuussa 2020 laajasti etätyöhön valtiovallan ohjeistuksesta. Tutkielman aineisto kerättiin Fast Expert Teams -verkoston toimesta erityisesti julkiselle sektorille kohdennetulla avovastauskyselyllä aikana, jolloin etätyökehotus oli voimassa koko Suomessa. Tutkielmassa analysoitu aineisto koostui yhteensä 1139 vastaajan vastauksista. Aineiston analyysimenetelmänä toimi aineistolähtöinen temaattinen analyysi. Tutkielman tulokset osoittivat, että siirtyminen etätyöhön koronapandemian aikana oli yhteydessä työyhteisöjen relationaaliseen viestintään monilla tavoilla. Relationaalisen viestinnän muutoksia kuvattiin työntekijään yksilönä liittyvien tekijöiden, työyhteisön vuorovaikutussuhteisiin liittyvien tekijöiden, sekä etätyössä käytössä olevien relationaalisen viestinnän strategioiden kautta. Tulokset osoittivat, että relationaalinen viestintä koettiin monilta osin vaikeammaksi tai määrältään vähäisemmäksi verrattuna tilanteeseen ennen koronapandemiaa. Siirtyminen etätyöhön ja sen aiheuttamat muutokset relationaalisessa viestinnässä herättivät työntekijöissä myös negatiivisia tunteita, kuten yksinäisyyttä tai ulkopuolisuuden tunnetta. Toisaalta osa työntekijöistä koki etätyön parantaneen työyhteisön relationaalista viestintää, ja työyhteisön yhteisöllisyyden koettiin parantuneen etätyöhön siirtymisen myötä. Työyhteisöissä otettiin käyttöön myös erilaisia strategioita, kuten virtuaalisia kahvitaukoja, relationaalisen viestinnän mahdollistamiseksi etätyössä. Tutkielman tulokset osoittivat, että relationaalinen viestintä on tärkeä osa työtä ja työyhteisön vuorovaikutusta. Vaikka työnteko itsessään sujuisi hyvin etätyössä, relationaalisen viestinnän haasteet voivat heijastua myös työntekoon. Tutkielman tulokset vahvistavat relationaalisen viestinnän merkitystä osana työn sujuvuutta ja mielekkyyttä.fi
dc.format.extent105
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherrelationaalinen viestintä
dc.subject.otherteknologiavälitteinen vuorovaikutus
dc.titleRelationaalinen viestintä etätyössä koronaviruspandemian aikana
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202102151637
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineViestintäfi
dc.contributor.oppiaineCommunicationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi3135
dc.subject.ysoCOVID-19
dc.subject.ysoetätyö
dc.subject.ysoviestintä
dc.subject.ysotyöyhteisöt
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record