Show simple item record

dc.contributor.authorSaresma, Tuija
dc.contributor.authorPöyhtäri, Reeta
dc.contributor.authorKosonen, Heidi
dc.contributor.authorHaara, Paula
dc.contributor.authorKnuutila, Aleksi
dc.date.accessioned2021-01-25T11:19:26Z
dc.date.available2021-01-25T11:19:26Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationSaresma, T., Pöyhtäri, R., Kosonen, H., Haara, P., & Knuutila, A. (2020). Poliittisten toimijoiden kokema vihapuhe sukupuolittuneena poliittisena väkivaltana. <i>Sukupuolentutkimus</i>, <i>33</i>(4), 18-38.
dc.identifier.otherCONVID_47725221
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/73781
dc.description.abstractArtikkelissamme käsittelemme poliitikkoihin kohdistuvaa vihapuhetta sukupuolittuneena ilmiönä, johon liittyvät monenlaiset tunteet ja affektit. Vihapuhe vaikuttaa kohteisiinsa monin tavoin ja saa aikaan erilaisia tunteita ja tuntemuksia. Määrittelemme vihapuheen tietyn ryhmän todelliseen tai oletettuun ominaisuuteen kohdistuvaksi uhkaavaksi, halveksivaksi tai syrjiväksi puheeksi, joka vaikuttaa kohteisiinsa fyysisen väkivallan tavoin. Tarkastelemme vihapuhetta rajatusti politiikan toimijoihin kohdistuvana verbaalisena poliittisena väkivaltana. Määritelmä laajentaa poliittisen väkivallan käsitettä kattamaan symbolisen vahingoittamisen. Vihapuhe poliittisena väkivaltana perustuu kohteiden kuulumiseen tiettyyn ihmisryhmään tai näiden poliittiseen suuntautumiseen, ja sen tarkoituksen on haavoittaa, hiljentää kohteensa sekä saada nämä luopumaan harjoittamastaan politiikasta. Analysoimme poliittista väkivaltaa kuntapäättäjille ja kansanedustajille vuonna 2019 tekemässämme ”Viha vallassa - Vihapuheen vaikutukset yhteiskunnalliseen päätöksentekoon" -selvityksen valossa. Esittelemme vihapuhekyselyn määrällisiä tuloksia ja analysoimme laadullisesti sitä, millaiset ilmaisut tulkitaan avovastauksissa väkivallaksi ja mitä erilaisia tunteita ja affekteja niissä käsitellään. Kysymme, miten vastauksissa merkityksellistetään vihapuhetta, mitä affekteja siihen kiertyy sekä minkälaisia affektiivisia reaktioita se aiheuttaa. Poliitikkojen kohtaama verbaalinen väkivalta on intersektionaalista: hiljentämään pyrkivä vihapuhe kohdistuu erityisesti naisiin sekä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin, kielivähemmistöihin ja etnisiin vähemmistöihin. Tämän artikkelin keskiössä ovat vihapuheen sukupuolittuneisuus ja sen ilmeneminen poliittisena väkivaltana, joka uhkaa sananvapautta.fi
dc.description.abstractIn our article, we discuss hate speech targeted at politicians as a gendered phenomenon that involves a wide range of emotions and affects. Hate speech impacts its targets in many ways and evokes different emotions and feelings. We define hat speech as threatening, contemptuous, or discriminatory speech directed at an actual or alleged characteristic of a particular group. We explore hate speech in a circumscribed way as verbal political violence targeted at political actors. It counts as violence because it impacts its targets the same way as physical violence does. The definition extends the concept of political violence to cover symbolic harms. Hate speech as political violence is motivated by the belonging of its targets to a certain group of people, or their political orientation, and its purpose is to harm, silence its targets, and cause them to give up political decision-making. We analyze political violence in the light of our study “The impact of hate speech on public decision-making”, published in 2019. The study was directed at municipal decision-makers and parliamentarians. We present the quantitative results of the survey on hate speech and analyze qualitatively what expressions are interpreted as violence in the open-ended responses of the survey and what kinds of emotions and affects are addressed in them. In our article, we ask how the respondents make sense of hate speech, what affects it revolves around, and what kind or affective reactions it causes. The verbal violence that politicians face as intersectional: Such hate speech that seeks to silence its targets is particularly directed at women, as well as gender and sexual minorities, linguistic minorities, and ethnic minorities. The focus of this article is on the gendered nature of hate speech and its manifestation as political violence that threatens the freedom of speech.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languagefin
dc.language.isofin
dc.publisherSukupuolentutkimuksen seura – Sällskapet för genusforskning ry
dc.relation.ispartofseriesSukupuolentutkimus
dc.rightsIn Copyright
dc.subject.otheraffektit
dc.subject.otheraffect
dc.subject.otheremotions
dc.subject.othergendered violence
dc.subject.otherhate speech
dc.subject.otherintersectionality
dc.subject.otherpolitical violence
dc.titlePoliittisten toimijoiden kokema vihapuhe sukupuolittuneena poliittisena väkivaltana
dc.typearticle
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202101251243
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosMusiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.laitosDepartment of Music, Art and Culture Studiesen
dc.contributor.oppiaineNykykulttuurin tutkimusfi
dc.contributor.oppiaineHyvinvoinnin tutkimuksen yhteisöfi
dc.contributor.oppiaineContemporary Cultureen
dc.contributor.oppiaineSchool of Wellbeingen
dc.type.urihttp://purl.org/eprint/type/JournalArticle
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1
dc.description.reviewstatuspeerReviewed
dc.format.pagerange18-38
dc.relation.issn2342-0634
dc.relation.numberinseries4
dc.relation.volume33
dc.type.versionpublishedVersion
dc.rights.copyright© 2020 Sukupuolentutkimuksen seura
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.relation.conferenceSukupuolentutkimuksen seura : Sällskapet för genusforskning ry
dc.relation.grantnumberVNK/67/48/2019
dc.subject.ysopoliittinen väkivalta
dc.subject.ysotunteet
dc.subject.ysosukupuolittuminen
dc.subject.ysointersektionaalisuus
dc.subject.ysoväkivalta
dc.subject.ysovihapuhe
dc.subject.ysokokemukset
dc.subject.ysouhkailu
dc.subject.ysopoliitikot
dc.subject.ysosukupuoli
dc.format.contentfulltext
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p7332
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p3485
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p14349
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p29580
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p67
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p24781
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p3209
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p22366
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p3182
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p5291
dc.rights.urlhttp://rightsstatements.org/page/InC/1.0/?language=en
dc.relation.funderPrime Minister's Officeen
dc.relation.funderValtioneuvoston kansliafi
jyx.fundingprogramOthersen
jyx.fundingprogramMuutfi
dc.type.okmA1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright