Show simple item record

dc.contributor.advisorMoilanen, Johanna
dc.contributor.authorSoininen, Elina
dc.date.accessioned2021-01-14T14:38:46Z
dc.date.available2021-01-14T14:38:46Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/73634
dc.description.abstractSyyrian al-Holin leirillä olevien suomalaisten lasten ja heidän äitiensä ympärillä on käyty keskustelua siitä, mikä on valtion velvollisuus kansalaisiaan kohtaan. Tutkielmassa selvitettiin sitä, millaisena julkinen keskustelu leirillä olevien lasten ympärillä näyttäytyy sosiaalityölle keskeisten käsitteiden, lapsen edun ja lapsen oikeuksien näkökulmasta. Retoristen keinojen ja keskustelun taustalla vaikuttavien premissien lisäksi tutkimuksessa selvitettiin sitä, millaista sosiaalista toimintaa ja toiminta-alttiutta keskustelussa tuotetaan. Aineisto koostuu neljässä suomalaisessa sanomalehdessä julkaistusta 40 kantaa ottavasta kirjoituksesta. Analyysimenetelmänä oli Chaïm Perelmanin (2007) argumentaatioteoriaan pohjautuva retorinen analyysi. Tutkimus nojaa oikeusfilosofiseen intressiteoriaan lapsen oikeuksista. Tässä lapsen oikeudet nähdään painavina intresseinä, jotka perustelevat muiden velvollisuudet. Tutkielma paikantuu humanitaarisen kriisin kontekstiin. Havainto oli, että kannanotot jakautuivat kolmeen eri näkökulmaan lapsen asemasta. Auttamisnäkökulmassa vedottiin lasten auttamiseen. Auttamista ja riskiä yhdistelevässä näkökulmassa vedottiin lasten auttamiseen, mutta siihen liitettiin turvallisuusnäkökulmia ja ehtoja. Riskinäkökulma vetosi pelkästään kansalaisten turvallisuuteen, jonka argumentoitiin vaarantuvan, mikäli lapset ja heidän äitinsä palaavat Suomeen. Kahdessa viimeisessä näkökulmassa lapsen etu ja oikeus näyttäytyivät osittain ehdollisina periaatteina. Toiminta-alttiuden vaadetta tuotiin esiin kannanotoissa suorilla toimenpideehdotuksilla, jossa retoriikan keinona oli syyllistäminen ja vastuun osoittaminen. Mielikuvilla leirillä olevien lasten samuudesta tai poikkeavuudesta muihin lapsiin nähden tuotettiin epäsuoraa sosiaalista toimintaa. Näkökulmien takaa löytyi kaksi premissiä, joista premissi lapsen oikeudesta erityiseen suojeluun oli vahvin. Tässä vedottiin al-Holin leirillä olevien lasten yhdenvertaiseen ja oikeudenmukaiseen kohteluun. Toinen premisseistä oli kansalaisten oikeus elää turvassa, joka nähtiin osassa kannanotoissa ristiriitaisena lasten auttamisen kanssa. Lapsen edun ja oikeuksien voimakas puolustaminen osoittaa, että al-Holin leirillä olevien lasten oikeus erityiseen suojeluun ei ollut ristiriidaton lähtökohta. Tutkielman tulokset heijastavat arvoihin, oikeuksiin ja moraaliin liittyvää keskustelua leirillä olevien lasten ympärillä. Se on myös osa laajempaa yhteiskunnallista keskustelua sosiaalityölle keskeisestä periaatteesta, heikoimmassa asemassa olevien ryhmien oikeuksista.fi
dc.format.extent91
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otheral-Holin leiri
dc.subject.otherretorinen analyysi
dc.subject.otheroikeuksien intressiteoria
dc.titleAl-Holin leirillä olevat lapset julkisessa keskustelussa -lapsen edun ja lapsen oikeuksien näkökulma
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202101141110
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysolasten oikeudet
dc.subject.ysososiaalityö
dc.subject.ysolapsen etu
dc.subject.ysojulkinen keskustelu
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record