Show simple item record

dc.contributor.advisorKautto-Knape, Erja
dc.contributor.authorRainio, Anu
dc.date.accessioned2021-01-12T10:04:17Z
dc.date.available2021-01-12T10:04:17Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/73584
dc.description.abstractKeväällä 2020 Suomen peruskoulut suljettiin koronaepidemian takia ja opetus siirtyi etäopetukseen. Tutkimuksessani perehdyin erityisopettajien näkemykseen siitä, miten erityisopetuksessa keskeinen opetuksen eriyttäminen onnistui etäopetustilanteessa. Tarkoituksena oli tunnistaa fyysisen eriyttämisen eli opiskelun siirtämisen kouluympäristöstä kotiin etuja ja haasteita sekä muun opetus-työn eriyttämisen onnistumisen mahdollisuuksia ja ongelmia. Tutkimus on laadullinen tutkimus ja siinä käytettiin aineistolähtöistä sisällönanalyysiä ja teemoittelua. Aineisto hankittiin teemahaastattelun sekä kyselylomakkeen avulla. Haastateltavina oli kuusi erityisopettajaa, joilla kaikilla oli kokemusta etäopetusajan erityisopetuksesta. Tulosten mukaan etäopetuksen onnistuminen on yhteydessä oppilaan hyviin tietoteknisiin taitoihin sekä riittävän kehittyneisiin toiminnanohjaustaitoihin. Myös koulun ja kodin välinen yhteistyö on tärkeää etäopetustilanteessa. Etäopetuksesta hyötyvät etenkin oppilaat, jotka ovat häiriöherkkiä tai omaavat negatiivisen ryhmäroolin. Opettajat eriyttävät opetustaan monipuolisesti. Onnistuneeseen eriyttämiseen nähdään olevan yhteydessä hyvä oppilaantuntemus, riittävä suunnitteluaika ja mahdollisuus yhteissuunnitteluun sekä myös mahdollisuus kohdata oppilaita henkilökohtaisesti. Formatiivinen arviointi koetaan toimivaksi etäopetuksessa. Arviointiongelmia aiheuttavat kuitenkin yhteissuunnittelun puute ja summatiivinen arviointi. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että oppilaiden tietoteknisiä taitoja tulisi kehittää järjestelmällisemmin, jotta he selviytyisivät etäopetustilanteesta. Myös oppimisen ja osallisuuden arviointia tulee kehittää tutkimuspohjaisesti ja näin mahdollistaa kaikkien oppilaiden oikeus oppimiseen ja osallisuuteen.fi
dc.format.extent67
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.titleEriyttäminen etäopetustilanteessa : erityisopettajien näkemyksiä opetuksen eriyttämisestä ja siihen liittyvistä tekijöistä etäopetustilanteessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202101121063
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysoerityisoppilaat
dc.subject.ysoeriyttäminen
dc.subject.ysoerityisopetus
dc.subject.ysoetäopetus
dc.subject.ysoarviointi
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record